Audi MMI   Obsluha  Multifunkční volant
Platí pro vozidla: s multifunkčním volantem
Multifunkčním volantem je možné ovládat různé funkce MMI a informační systém řidiče, měnit hlasitost a zapnout/vypnout systém hlasového dialogu*.
Předpoklad: zapalování a MMI jsou zapnuté Odkaz.
-1- Princip ovládání informačního systému řidiče
Informační systém řidiče obsahuje více záložek -A-, ve kterých se vám zobrazují různé informace -B-.
 • Přepínání záložek: zatlačte tlačítko doleva/doprava.
 • Volba funkce: otočte levý váleček na požadovanou funkci.
 • Potvrzení výběru: stiskněte levý váleček.
 • Rychlý posun v seznamech: rychle otočte levým válečkem.
 • Zobrazení/opuštění podnabídky: stiskněte tlačítko .
V závislosti na vybavení vozidla jsou k dispozici následující funkce:
 • 1. záložka: informace o jízdě, asistenční systémy
 • 2. záložka1): kontrolní světla, pokyny pro řidiče, varovná signalizace rychlosti
 • 3. záložka: rádio/média Odkaz
 • 4. záložka: telefon* Odkaz
 • 5. záložka: navigace* Odkaz
-2- Programovatelná tlačítka na volantu
 • Vyvolání funkce: stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu.
 • Změna funkce: zvolte na MMI tlačítko MENU > Car > ovládací tlačítko Systémy Car* > Nastavení vozidla > Obsazení tlačítek na volantu.
-3- Nastavení hlasitosti
Hlasitost zdroje audio nebo systémových pokynů (např. u systému hlasového dialogu*) je možné nastavit během reprodukce.
 • Hlasitěji/tišeji: otáčejte pravým výběrovým válečkem nahoru/dolů.
 • Ztišení/pauza: otáčejte pravým výběrovým válečkem dolů. Nebo: stiskněte pravý váleček.
 • Zrušení ztišení/pauzy: otáčejte pravým výběrovým válečkem nahoru. Nebo: stiskněte pravý váleček.
-4- Zapnutí / vypnutí systému hlasového dialogu*
 • Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu. Po signálu Beep vyslovte požadovaný příkaz.
 • Vypnutí: podržte dlouze stisknuté tlačítko . Nebo: vyslovte příkaz Přerušení.
Další informace k systému hlasového dialogu najdete v Odkaz.
-5- Navigační hlášení při aktivním navádění k cíli*
 • Opakování posledního navigačního hlášení: stiskněte tlačítko .
 • Změna hlasitosti navigačního hlášení: během reprodukce navigačního hlášení otáčejte pravým výběrovým válečkem nahoru/dolů.
1) Druhá záložka je viditelná pouze tehdy, když se zobrazuje minimálně jedno kontrolní světlo/pokyn pro řidiče, resp. když je zapnutý příslušný systém.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.