Audi MMI   Obsluha   Mechaniky médií / připojení  Audi music interface
Platí pro vozidla: s Audi music interface
Přenosné přehrávače (např. MP3) se připojují k Audi music interface speciálním adaptačním kabelem* a ovládají se přes MMI. Adaptační kabel* získáte v některém servisu Audi nebo ve specializované prodejně.
-A- Adaptační kabel iPodu*/adaptační kabel iPodu plus*
-B- Kolíkový adaptační kabel stereo 3,5 mm*
-C- Adaptační kabel mini USB*
-D- Adaptační kabel mikro USB*
-E- Adaptační kabel USB*
-F- Adaptační kabel AV*
-G- Adaptační vedení přístrojů Apple s připojením Lightning*
Upozornění!
  • S adaptačním kabelem vždy zacházejte opatrně. Zabraňte skřípnutí kabelu.
  • Velmi vysoké/nízké teploty uvnitř vozidla mohou přenosný přehrávač poškodit a/nebo ovlivnit jeho funkčnost. Při vysoké či nízké teplotě nenechávejte přenosný přehrávač ve vozidle.
Poznámka
  • Při připojování mobilního telefonu přes kabel USB-/Mini USB-/micro USB respektujte případné pokyny na vašem mobilním telefonu. V jednotlivých případech se může stát, že nebude možné přistupovat ke zvukovým souborům ve vašem mobilním telefonu.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.