Audi MMI   Komunikace  Telefonování
Platí pro vozidla: s telefonem
Po úspěšném připojení mobilního telefonu se kontakty z mobilního telefonu automaticky importují do adresáře MMI.
Zvolte: tlačítko TEL> Adresář.
  • Volba kontaktu: zvolte a potvrďte kontakt z adresáře. Zobrazí karta adresáře.
Kontakty se zobrazují v abecedním pořadí, mohou se řadit podle jména/příjmení Odkaz a jsou označeny symbolem příslušné paměti Obr. 1:
-1- Soukromý adresář MMI: tyto kontakty jsou viditelné pouze tehdy, když je připojen příslušný mobilní telefon nebo pokud je příslušná karta SIM vložena ve čtečce karet SIM*.
S MMI můžete spárovat až čtyři různé mobilní telefony, resp. použijte kartu SIM přes čtečku karet SIM* a tak můžete používat až čtyři soukromé adresáře.
-2- Volně přístupný adresář MMI: tyto kontakty jsou viditelné a použitelné nezávisle na připojeném mobilním telefonu pro každého uživatele.
Žádný připojený mobilní telefon/žádná karta SIM ve čtečce karet SIM*: každý nový kontakt je uložen do veřejného adresáře Odkaz.
Připojený mobilní telefon/karta SIM ve čtečce karet SIM*: abyste mohli kontakt uložit ve veřejném adresáři, a tím ho zpřístupnit všem uživatelům, je nutné kontakt označit jako Společný kontakt Odkaz.
-3- Karta SIM: tyto kontakty jsou na kartě SIM uloženy a jsou viditelné pouze tehdy, když je připojen příslušný mobilní telefon, resp. příslušná karta SIM vložena ve čtečce karet SIM*.
-4- Mobilní telefon: tyto kontakty jsou uloženy v mobilním telefonu a jsou viditelné pouze tehdy, když je příslušný mobilní telefon připojen, resp. pokud je příslušná karta SIM vložena ve čtečce karet SIM*.
Když jsou všechny místa v paměti pro adresář obsazená, objeví se při připojení dalšího mobilního telefonu požadavek k nahrazení kontaktů některého z telefonů. Volbou Omezené používání telefonu jsou k dispozici pouze kontakty mobilního telefonu, resp. karty SIM, jakož i lokální paměti MMI (volně přístupná paměť).
Adresář je možné otevřít přes nabídku Telefon*, jakož i přes nabídku Navigace*.
Poznámka
  • Respektujte případné dotazy k synchronizaci na svém mobilním telefonu. Dotaz na synchronizaci adresáře je nutné potvrdit, aby se mohly kontakty vašeho mobilního telefonu uložit do adresáře MMI.
  • Zobrazení záznamů adresáře v MMI závisí na použitém mobilním telefonu. Další informace k podporovaným mobilním telefonům naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth nebo v některém ze servisů Audi.
  • Podle okolností se nemusí kontakty v adresáři mobilního telefonu přenášet v abecedním pořadí. Při příliš velkém množství záznamů mohou kontakty s některými začátečními písmeny v MMI chybět.
  • Pokud vložíte kartu SIM do čtečky karet SIM* Odkaz, zobrazují se výhradně záznamy na kartě SIM a kontakty v lokální paměti MMI (veřejně přístupné).
  • Kontakty v lokální paměti MMI (volně přístupná paměť) jsou vždy viditelné a proto nejsou chráněny před přístupem jiných uživatelů.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.