Audi MMI   Navigace   Navigovat  Zadávání cíle
Platí pro vozidla: s navigačním systémem
Můžete zadat až 9 vložených cílů přímo do itineráře nebo přes různé možnosti zadávání cíle.
Předpoklad: je zadán cíl Odkaz.
Zvolte: tlačítko NAV > ovládací tlačítko Cesta.
  • Zadání cíle jako vloženého cíle: zvolte a potvrďte symbol pro zadání vloženého cíle -2- Obr. 1. Zadejte cíl Odkaz. Zvolte a potvrďte Vložit do plánu trasy. Spusťte navádění k cíli.
  • Změna itineráře: stiskněte ovládací tlačítko Cesta. Zvolte a potvrďte cíl/vložený cíl a následně Změnit, Přesunout, Smazat nebo Zahájit itinerář odsud.
  • Uložit itinerář: stiskněte ovládací tlačítko Cesta. Zvolte a potvrďte Paměť cest a poté Uložit itinerář. Zadejte jméno.
  • Načíst itinerář/smazat: stiskněte ovládací tlačítko Cesta. Zvolte a potvrďte Paměť cest a poté Načíst itinerář/Smazat itinerář.
Následující informace se zobrazují v boční nabídce itineráře Obr. 1:
-1- Pozice vozidla
-2- Symbol pro zadání vloženého cíle
-3- Zadaný vložený cíl
-4- Cíl
Pro vymazání všech vložených cílů z itineráře zadejte jediný cíl a odstartujte navádění k cíli Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.