Audi MMI   Navigace  Cestovní informace
Zvolte: tlačítko INFO > ovládací tlačítko Nastavení
Hlášení TMC
Dopravní informace, které se vztahují k aktivnímu navádění k cíli, jsou při zapnuté funkci reprodukovány jako hlasový pokyn.
Dopravní zpravodajství
Viz Odkaz
Hlasitost dopravního zpravodajství
Viz Odkaz
Licence dopravních dat online
Pokud ještě nebyla funkce dopravní informace online aktivována, resp. pokud musí být znovu aktivována, zvolte a potvrďte Aktivovat dopravní data online. Pokud je licence aktivována, zobrazí se vám v nabídce platnost licence a datum vypršení platnosti licence.
Je-li zapnutá funkce Upozornění na platnost licence, zobrazí se na displeji MMI upozornění tři měsíce před uplynutím platnosti licence.
Poznámka
Další informace k licenci na dopravní data online najdete na webu www.audi.com/connect (www.audi.de/connect) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.