Audi MMI   Zábava  Televizní vysílání
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Zdroj > TV tuner/Externí vstup AV > Nastavení.
V závislosti na vybraném zdroji je možné zvolit tato nastavení:
Smazat záznamy v paměti
Předpoklad: stanice je uložena na seznamu v paměti.
Můžete vymazat jednotlivou stanici nebo všechny stanice ze seznamu v paměti.
Vícekanálový zvuk
Je možné zvolit zvukový kanál s požadovaným obsahem (např. zvolit jiný jazyk).
Sledování stanice
  • zap: aby byl zajištěn pokud možno nerušený příjem zvolené stanice, přepíná TV tuner při opuštění dosahu vysílače automaticky mezi dostupnými alternativními stanicemi.
  • vyp: neprobíhá žádné automatické přepínání na alternativní vysílání. Po opuštění oblasti příjmu již nelze podle okolností nastavenou televizní stanici přijímat. Dostupné alternativní stanice se zobrazují v seznamu stanic a lze je zvolit ručně.
Zoom teletextu
zap: teletextová stránka se před dalším listováním nejprve zvětší.
Nastavení obrazovky
Funkce obrazovky, jako Jas, Kontrast, Barva nebo Sytost (barevný odstín u NTSC) můžete nastavit otáčením ovladače doleva/doprava.
Pokud je aktivován formát auto, nastaví se formát u digitálního vysílání TV automaticky na stanicí signalizovaný formát. U stanic TV s analogovým vysíláním se obraz zobrazuje vždy ve formátu 16:9.
Norma TV
Televizní norma je nastavena ve výrobě podle země, do které je vozidlo exportováno.
Norma AV
Pro externě připojený přehrávač můžete nastavit normy AV (PAL/NTSC).
Poznámka
Dostupnost a obsah vícekanálového zvuku závisí na televizních společnostech.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.