Tento elektronický návod k obsluze Onboard obsahuje důležité informace, tipy, rady a bezpečnostní pokyny k obsluze vašeho vozu. Nezapomeňte, že tento návod Onboard nemůže v žádném případě nahradit tištěný návod k obsluze. Elektronický návod k obsluze používejte jen tehdy, když to dopravní situace dovoluje.
Tento elektronický návod popisuje vybavení vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy.
Některé odstavce tohoto elektronického návodu neplatí pro všechna vozidla. V tom případě je na začátku odstavce uveden rozsah platnosti, např. „Platí pro vozidla: s přídavným topením“. Navíc je volitelné a pro vozidlo specifické vybavení označeno hvězdičkou „*“.
Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.
Obsah návodu řadí všechna popisovaná témata podle toho, jak za sebou následují. Abecedně uspořádaný věcný rejstřík vyvoláte z úvodní stránky.
Všechny údaje o směru jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozidla.
Registrované ochranné známky komponentů jsou označené značkou ®. Chybějící označení však neznamená, že se pojmy mohou volně používat.
Křížové odkazy na jiné popisy, resp. na jiné tematické okruhy jsou označené tímto symbolem Odkaz. Následující symboly upozorňují na pokyny.
V textu najdete často vykřičníky POZOR!, které upozorňují na bezpečnostní pokyny.
POZOR!
Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.
Upozornění!
Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.
Životní prostředí
Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí.
Poznámka
Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.