Audi RS Q3   Obsluha   Odemykání a zamykání  Centrální zamykání
Platí pro vozidla: se zabezpečovacím zařízením proti krádeži
Pokud zabezpečovací zařízení proti krádeži rozpozná vniknutí do vozidla, vydává akustické a optické varovné signály. Zabezpečovací zařízení proti krádeži se aktivuje, když uzamknete vozidlo běžným způsobem. Při odemknutí se vypne.
Zabezpečovací zařízení proti krádeži má tyto součásti:
Pojistka proti vniknutí
Při porušení dveří nebo kapoty motorového nebo zavazadlového prostoru se spustí alarm. Pojistka proti vniknutí je u zamčeného vozidla vždy aktivní.
Při odemykání v zámku je nutné do 15 sekund zapnout zapalování. Jinak se aktivuje alarm. U provedení modelu pro některé země se při následném odemykání dveří okamžitě spustí alarm.
Alarm vypnete zapnutím zapalování nebo stisknutím tlačítka na rádiovém klíčku.
Hlídání interiéru/ochrana proti odtažení vozidla
U uzamčeného vozidla aktivují pohyby uvnitř vozidla (např. zvířata) nebo změna naklonění (např. při transportu) alarm. Nechtěné aktivaci alarmu zamezíte vypnutím hlídání vnitřního prostoru a ochrany proti odtažení vozidla:
Stiskněte tlačítko Obr. 1. Dioda LED v tlačítku svítí.
Když nyní zamknete vozidlo, zůstane hlídání vnitřního prostoru/ochrana proti odtažení vozidla až do příštího odemčení vypnuté
Safelock1)
Vozidlo již nelze zevnitř otevřít. To znesnadňuje pokusy o vniknutí do vozidla POZOR!. Jako upomenutí na Safelock* se po vypnutí zapalování objeví na displeji sdružených přístrojů pokyn pro řidiče Pozor na Safelock. Viz palubní kniha. Chcete-li Safelock* vypnout, máte tyto možnosti:
Na rádiovém klíčku stiskněte tlačítko  během 2 sekund podruhé. Nebo
platí pro vozidla s komfortním klíčkem: dotkněte se snímače na madle dveří během 2 sekund podruhé. Nebo
otočte klíčkem v zámku dveří do uzamykací polohy dvakrát během 2 sekund.
Když vypnete Safelock* a zatáhnete za páčku dveří, spustí se alarm. Alarm vypnete zapnutím zapalování nebo stisknutím tlačítka na rádiovém klíčku.
POZOR!
Zamykáte-li zvenčí vozidlo se zapnutým Safelock*, nesmí v něm nikdo zůstat - zejména ne děti, protože zevnitř nelze odemknout dveře ani otevřít okna. Zamčené dveře znesnadňují přístup pomoci v případě nouze - ohrožení života!
Upozornění!
Když vypnete Safelock*, automaticky se vypne hlídání interiéru/ochrana proti odtažení. Naopak to platí také. Vaše není plně zajištěno proti vniknutí.
Poznámka
Hlídání vnitřního prostoru/ochrana proti odtažení vozidla pracuje správně pouze tehdy, když jsou okna a posuvná střecha* zavřené.
1) Tato funkce není u všech provedení modelu pro různé země/vybavení k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.