Audi RS Q3   Obsluha   Světla a výhled  Výhled
Otočte knoflíkem do příslušné polohy:
/ - V této poloze můžete otočením knoflíku do požadovaného směru nastavit vnější zrcátka (na straně řidiče/spolujezdce).
- Plochy zrcátek jsou vyhřívány v závislosti na vnější teplotě.
- Vnější zrcátka přiklopíte* otočením knoflíku do této polohy při zapnutém zapalování.
Sklopení vnějšího zrcátka na straně spolujezdce*
Abyste při parkování směrem dozadu viděli na obrubník, plocha zrcátka se může automaticky trochu naklopit. Přitom musí být knoflík v poloze .
Naklonění plochy zrcátka můžete nastavit otočením knoflíku do požadované polohy. Při vyjmutí zpětného chodu se nová poloha uloží a přiřadí k použitému rádiovému klíčku.
Zrcátko se opět vrátí do výchozí polohy, jakmile jedete dopředu rychlostí nad 15 km/h nebo vypnete zapalování.
POZOR!
Vypouklá zrcátka (konvexní nebo asférická*) rozšiřují výhled dozadu. Objekty se však zobrazují zmenšené a ve větší vzdálenosti. Pokud používáte tato zrcátka pro odhad vzdálenosti vozidel, která jedou za vámi, mohli byste se při přejíždění do jiného jízdního pruhu zmýlit - nebezpečí nehody!
Upozornění!
  • Pokud dojde k vychýlení pouzdra zrcátka vnější silou (např. nárazem při manévrování), musí se zrcátka přiklopit elektricky až na doraz. Pouzdro zrcátka nevracejte v žádném případě do výchozí polohy ručně, protože by se mohla narušit funkčnost mechaniky zrcátka.
  • Pokud vozidlo umýváte v automatické myčce, je nutné vnější zrcátka přiklopit, aby nedošlo k jejich poškození. Elektricky ovládaná vnější zrcátka v žádném případě nepřiklápějte/neodklápějte ručně, nýbrž vždy pouze elektricky!
Poznámka
Pokud dojde k závadě elektrického nastavování, lze obě plochy zrcátka nastavit ručně zatlačením na jejich okraj.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.