Audi RS Q3   Obsluha   Světla a výhled  Výhled
Vaše vozidlo je vybavené ručně nebo automaticky* zastinitelnými vnitřními zrcátky.
Ručně zastínitelné vnitřní zrcátko
Páčku na spodní hraně zrcátka zatáhněte dozadu.
Automaticky zastínitelná zrcátka
Stisknutím tlačítka -A- se zastíní vnitřní a vnější zrcátko na straně řidiče* Obr. 1. Svítí dioda LED -B-. Vnitřní a vnější zrcátka* se při oslnění (např. světlem světlometu zezadu) automaticky zastíní.
POZOR!
U automaticky zastínitelných zrcátek může z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato tekutina může způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích orgánů. Při potřísnění tekutinou okamžitě omyjte postižené místo větším množstvím vody. Případně vyhledejte lékaře.
Upozornění!
U automaticky zastínitelných zrcátek může z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato kapalina poškozuje plastové povrchy a lak. Tekutinu co nejrychleji odstraňte, např. mokrou houbou.
Poznámka
  • Když je dopad světla na vnitřní zrcátko nějak omezen (např. skrze sluneční žaluzii*), není funkce automaticky zastínitelných zrcátek bezchybná.
  • Při zapnutém vnitřním osvětlení nebo zařazeném zpětném chodu se automaticky zastínitelná zrcátka nezastiňují.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.