Audi RS Q3   Obsluha   Audi active lane assist  Asistent udržování jízdního pruhu
Platí pro vozidla: s Audi active lane assist
Systém zapnete/vypnete stisknutím tlačítka Obr. 1. Kontrolní světlo nebo ve sdružených přístrojích se rozsvítí, resp. zhasne.
Kontrolní světla
Systém připraven: světlo svítí, pokud je systém v pohotovosti. Nyní systém může zasáhnout.
Systém není připraven: kontrolní světlo svítí, když je systém sice zapnutý, ale nemůže zasáhnout. To může mít kromě jiného tyto příčiny:
  • Není k dispozici žádné ohraničení.
  • Relevantní ohraničení jízdního pruhu nebylo rozpoznáno (například u označení na místech výstavby silnice, kvůli sněhu, nečistotám, vlhku, oslnění).
  • Rychlost jízdy je nižší než aktivační hodnota zhruba 65 km/h (v závislosti na dané zemi).
  • Jízdní pruh je užší než zhruba 2,5 m nebo širší než zhruba 4,5 m.
  • Zatáčka je příliš úzká.
  • Ruce nejsou na volantu.
Poznámka
  • Dbejte, aby okénko kamery na čelním skle Obr. 2 nebylo zakryto nálepkou nebo něčím obdobným. Pokyny k čistění Odkaz.
  • V závislosti na zemi: při každém zapnutí zapalování zůstává již zapnutý systém v pohotovosti.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.