Tento elektronický návod k obsluze Onboard obsahuje důležité informace, tipy, rady a bezpečnostní pokyny k obsluze vašeho vozu. Nezapomeňte, že palubní návod nemůže v žádném případě nahradit tištěný návod k obsluze. Elektronický návod k obsluze používejte jen tehdy, když to dopravní situace dovoluje.
Tento elektronický návod popisuje vybavení vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy.
Některé odstavce tohoto elektronického návodu neplatí pro všechna vozidla. V tom případě je na začátku odstavce uveden rozsah platnosti, např. „Platí pro vozidla: s přídavným topením“. Navíc je takové vybavení označeno hvězdičkou „*“.
Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.
Obsah návodu řadí všechna popisovaná témata podle toho, jak za sebou následují. Abecedně uspořádaný věcný rejstřík vyvoláte z úvodní stránky.
Všechny údaje o směru jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozidla.
Křížové odkazy na jiné popisy, resp. na jiné tematické okruhy jsou označené tímto symbolem Odkaz. Následující symboly upozorňují na pokyny.
V textu najdete často vykřičníky POZOR!, které upozorňují na bezpečnostní pokyny.
POZOR!
Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.
Upozornění!
Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.
Životní prostředí
Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí.
Poznámka
Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.