Audi MMI   Navigatiesysteem  Navigeren
Geldt voor wagens: met navigatiesysteem en Audi connect
Met de kaartweergave Google Earth kunt u de kaart met satellietbeelden laten weergeven.
Voorwaarde: aan de voorwaarden voor Audi connect diensten is voldaan Link.
Kies de toets NAV > keuzetoets Instellingen > Kaartweergave > Google Earth.
De kaartweergave ontstaat door de ontvangst van datapakketten van het internet in de vorm van satellietbeelden die met het wegennet uit de kaartweergave Standaard gecombineerd worden. Om de ontvangen kaarten-/navigatiegegevens tijdelijk op te slaan is twee gigabyte geheugenruimte op de interne harde schijf van de MMI beschikbaar (komt overeen met kaart-/navigatiegegevens voor ca. 4000 km routegeleiding). Zolang de geladen satellietbeelden van een routegeleiding op de harde schijf opgeslagen zijn, kunt u deze ook zonder een actieve dataverbinding gebruiken.
Google Street View
Met Google Street View kunt u virtuele verkenningen in vele plaatsen op aarde uitvoeren vanuit voetgangersperspectief. Google Street View is beschikbaar zodra symbool -1- Afb. 1 wordt weergegeven in het menu aan de zijkant.
Om Google Street View te starten, de draai-drukknop draaien naar een kleinere schaal dan 30 meter.
De volgende functies staan u ter beschikking:
  • Stapsgewijs de omgeving van een plaats verkennen: draai-drukknop indrukken bij weergave van symbool -2- Afb. 2.
  • Vergroten of verkleinen van de huidige weergave in vier stappen: draai-drukknop rechtsom of linksom draaien -3-.
  • Aanzicht naar links of rechts verdraaien resp. naar boven of naar beneden zwenken: draai-drukknop in de gewenste richting bewegen.
Indien beschikbaar toont Google Street View bij gestarte routegeleiding tijdens de laatste twee handelingen een afbeelding van uw reisdoel Afb. 3. Hiervoor moet de functie Extra kaartinfo ingeschakeld (aan) zijn Link.
Extra informatie
In het menu Kaartinhoud Link kan het weergeven van extra informatie, bv. Panoramio-foto's, bij bezienswaardigheden/bijzondere reisdoelen op het MMI-scherm worden ingeschakeld. Voor het weergeven van de betreffende kaartinhoud, het dradenkruis boven een kaartinhoud brengen en de draai-drukknop indrukken. In het menu Extra informatie kunt u nu bv. foto's van de bezienswaardigheden/bijzondere reisdoelen bekijken.
Aanwijzing
  • Raadpleeg ook de aanwijzingen in Aanwijzingen bij Audi connect Link.
  • De opgeslagen gegevens van de kaartweergave met Google Earth kunnen via de Fabrieksinstellingen worden gewist Link.
  • Google Earth is een Audi connect dienst en wordt bij het oproepen van de functie met regelmatige tussenpozen geactualiseerd. Dit kan enkele seconden duren.
  • Bij ingeschakelde kaartweergave Google Earth met kaarttype huidige positie in 3D wisselt het MMI-scherm bij het rijden door een tunnel automatisch naar het kaarttype met uw positie in 2D.
  • Om veiligheidsredenen kunnen de functies van Google Street View alleen bij stilstaande wagen worden bediend.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.