Audi MMI   Entertainment  Radio luisteren
De radio ondersteunt de ontvangstbereiken: FM, MW en DAB* (digitale radio).
Kies de toets RADIO.
Na het openen van de radiofunctie wordt het laatstgeopende menu weergegeven.
  • Zenderlijst weergeven: opnieuw op de toets RADIO drukken. In de zenderlijst Afb. 1 worden de te ontvangen zenders weergegeven en kunnen deze direct worden gekozen.
  • Zender instellen: een zender uit de zenderlijst kiezen en de keuze bevestigen (FM: max. 63 zenders, MW/LW: max. 31 zenders, DAB*: max. 20 ensembles).
  • Snel opslaan uit de zenderlijst: een zender uit de zenderlijst kiezen en de keuze bevestigen Afb. 1. Draai-drukknop ingedrukt houden tot in de geheugenlijst zendernaam hier opslaan wordt weergegeven. De gewenste geheugenplaats kiezen en de keuze bevestigen.
  • Opgeslagen zender kiezen: de keuzetoets Geheugen indrukken. Een zender uit de geheugenlijst kiezen en de keuze bevestigen.
  • Ontvangstbereik instellen: de keuzetoets Band indrukken. Het gewenste ontvangstbereik kiezen en de keuze bevestigen. Of: Nogmaals op de toets RADIO drukken, tot het gewenste ontvangstbereik wordt weergegeven. In de kopregel wordt het actuele ontvangstbereik weergegeven.
Bij het verlaten van het DAB*-ontvangstgebied worden radiozenders uit het gekozen ensemble1) die niet meer te ontvangen zijn met een doorgestreept ontvangstsymbool -A- Afb. 1 gemarkeerd. Als de radiozender weer te ontvangen is, verdwijnt het symbool.
Aanwijzing
Het DAB-ontvangstbereik* ondersteunt ook de overdrachtstandaards DAB+ en DMB-audio. Houd er rekening mee, dat deze overdrachtstandaards niet in alle landen beschikbaar zijn.
1) Geldt voor het DAB-ontvangstbereik* bij de instelling zenderordening Ensemble.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.