Audi MMI   Entertainment  Televisie
Kies de toets MEDIA > keuzetoets Bron > Tv-tuner/Externe AV-ingang > Instellingen.
Afhankelijk van de gekozen bron kunnen de volgende instellingen worden gekozen:
Opgeslagen zenders wissen
Voorwaarde: in de geheugenlijst is minstens een zender opgeslagen.
U kunt een afzonderlijke zender of alle zenders uit de geheugenlijst wissen.
Meerkanaalstoon
U kunt een audiokanaal met de gewenste inhoud (bv. andere taal) kiezen.
Zender volgen
  • Aan: om voor een zo continu mogelijke ontvangst van een gekozen tv-zender te zorgen, wisselt de tv-tuner automatisch tussen eventuele beschikbare zenderalternatieven bij het verlaten van het zendgebied.
  • Uit: er wordt niet automatisch tussen zenderalternatieven gewisseld. De ingestelde tv-zender wordt bij het verlaten van een zendgebied soms niet meer ontvangen. De beschikbare zenderalternatieven worden in de zenderlijst weergegeven en kunnen handmatig gekozen worden.
T.tekst zoom
Aan: teletekstpagina wordt vóór het verder bladeren eerst vergroot.
Beeldscherminstellingen
Door de draai-drukknop linksom of rechtsom te draaien, kunt u functies, zoals Helderheid, Contrast, Kleur of Kleurverzadiging (kleurverzadiging bij norm NTSC) van het beeldscherm instellen.
Is het formaat Auto ingeschakeld, dan wordt het beeld bij digitale tv-zenders automatisch op het door de tv-zender uitgezonden beeldformaat ingesteld. Bij analoge tv-zenders wordt het beeld altijd in het formaat 16:9 weergegeven.
Tv-standaard
De tv-standaard is af fabriek op de tv-standaard van het afleveringsland ingesteld.
AV-standaard
U kunt de AV-standaard (PAL of NTCS) voor een extern aangesloten apparaat instellen.
Aanwijzing
De beschikbaarheid en de inhoud van het meerkanaalsgeluid is afhankelijk van de omroepen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.