Audi RS Q3   Bediening   Instrumenten en controlelampjes  Instrumenten
Afhankelijk van de wagenuitvoering kunt u kiezen tussen kwartsklok, radiografische klok* of gps-gestuurde klok*. U kunt de tijd ook in het infotainment* instellen. Meer hierover vindt u in het infotainmentinstructieboekje.
Kwartsklok instellen
De SET-toets zo lang ingedrukt houden, dat de urenweergave begint te knipperen.
De 0.0-toets -8- Afb. 2 zo vaak indrukken, dat de gewenste uren worden weergegeven.
Om de minuten in te stellen, drukt u op de SET-toets. De minuten gaan knipperen.
De 0.0-toets zo vaak indrukken, dat de gewenste minuten worden weergegeven.
Vervolgens op dezelfde wijze de datum instellen.
Om instelling af te sluiten, drukt u op de SET-toets.
Aanwijzing
  • Wanneer u het contact uitschakelt of het bestuurdersportier opent, wordt de tijd gedurende 30 seconden weergegeven.
  • Bij uitgeschakeld contact kunt u met de SET-toets de tijd, datum*, temperatuur en kilometerteller kort laten weergeven.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.