Audi MMI   Obsługa  Panel obsługi MMI
Dzięki intuicyjnej i jednolitej zasadzie obsługi można wygodnie wywoływać funkcje MMI.
Wybieranie i potwierdzanie funkcji
-A- Wybieranie funkcji: obrócić pokrętło sterujące na dowolną funkcję.
-B- Potwierdzanie wyboru: nacisnąć pokrętło sterujące.
Wywołanie funkcji w narożniku wyświetlacza
Nacisnąć przycisk sterujący -C-, odpowiadający narożnikowi wyświetlacza. Przykładowo, prawy górny przycisk sterujący odpowiada prawemu górnemu narożnikowi wyświetlacza.
Wywoływanie głównego menu
Nacisnąć przycisk MENU -5- rys. 2. Pojawia się menu MMI (np. Radio).
Bezpośrednie wywołanie menu
Nacisnąć dowolny przycisk -5- wybranego menu (np. RADIO albo MEDIA).
Powrót do funkcji nadrzędnej
Nacisnąć przycisk BACK -5-.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.