Audi MMI   Obsługa  System dialogu słownego
Warunek: menu Media jest wywołane Link.
(A) Funkcja
(B) Wymówić:
(A)
(B)
Bezpośrednio wybierz źródło sygnału
Jukebox | CD | Karta SD 1/2 | Audi music interface* | Bluetooth | DVD | TV* | | Następne/poprzednie medium | Następna/poprzednia CD | CD (1-6)
Wybierz plik audio/wideo* w Jukebox
Video (XY) | Wykonawca (XY) | Album (XY) | Utwór (XY) | Gatunek muzyczny (XY)
W ramach jednego źródła sygnału nawiguj między plikami audio/wideo*
Następny/poprzedni utwór
W strukturze katalogów/na liście
nawiguj
Katalogi do przodu | Wiersz (XY)
Wybierz program telewizyjny
TV > Następny/poprzedni program

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.