Audi MMI   Komunikacja  Telefonowanie
Dotyczy samochodów: z telefonem samochodowym
Wybrać: przycisk TEL > przycisk sterujący SMS.
Skrzynka odbiorcza
Na wyświetlaczu MMI pojawiają się SMS, które zostały zapisane na karcie SIM. Czy SMS zostaną zapisane w telefonie komórkowym czy na karcie SIM, jest zależne od telefonu komórkowego.
O nieprzeczytanych wiadomościach SMS sygnalizuje symbol koperty -6- rys. 1 w wierszu statusu wyświetlacza MMI.
Przy niewystarczającej ilości miejsca w pamięci SMS pojawa się przekreślony symbol koperty w wierszu statusu. W celu odbierania kolejnych SMS należy usunąć poprzednie SMS z karty SIM.
Skrzynka nadawcza
Zapamiętane i przeczytane SMS zostaną pokazane na liście.
Szablony
Zawiera szablony tekstowe do wysyłania SMS.
Usuwanie SMS
Wyczyść skrzynkę odbiorczą: wszystkie SMS w Skrzynka odbiorcza zostaną usunięte.
Wyczyść skrzynkę nadawczą: wszystkie SMS w Skrzynka nadawcza zostaną usunięte.
Usuń wszystkie SMS: wszystkich SMS z karty SIM zostaną usunięte.
Opcje
Jeżeli wiadomość SMS zostanie otwarta do czytania, można uruchomić następujące funkcje:
Usuń: otwarta wiadomość SMS zostanie usunięta.
Połącz: nastąpi nawiązanie połączenia z nadawcą otwartego SMS.
Odpowiedz: na otwartą wiadomość SMS z tekstem szablonu wysłana zostanie odpowiedź.
Przekaż dalej: otwarta wiadomość SMS może zostać przekazana dalej na inny numer telefonu.
Wyekstrahuj numer: jeden z numerów telefonów zawarty w otwartej wiadomości SMS zostanie zaznaczony i po naciśnięciu pokrętła sterującego wybrany.
Zapamiętaj kontakt: kontakty odebrane w formie wizytówki zostaną zapisane do książki adresowej.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.