Audi MMI   Rozrywka  Telewizja
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Źródło sygnału > Tuner TV/zewnętrzne wejście AV > Nastawienia.
W zależności od wybranego źródła sygnału, mogą zostać wybrane następujące nastawienia:
Usuwanie wpisów z pamięci
Warunek: na liście adresów pamięci jest zapisany program.
Program lub wszystkie programy na liście można usunąć.
Dźwięk wielokanałowy
Można wybrać kanał audio z dowolną treścią (np. inny język).
Śledzenie programu
  • włącz.: aby zapewnić możliwie niezakłócony odbiór wybranego programu TV, tuner TV przełącza się automatycznie między ewentualnie dostępnymi alternatywnymi programami po wyjściu z obszaru nadawania.
  • wyłącz.: nie następuje automatyczna zmiana między programami alternatywnymi. Nastawiony program TV, po opuszczeniu obszaru odbioru, w pewnych warunkach nie będzie odbierany. Dostępne programy alternatywne zostaną pokazane na liście programów i mogą być wybierane ręcznie.
Telegazeta zoom
włącz.: strona telegazety zostanie następnie powiększona przed każdym przewijaniem dalej.
Nastawienia ekranu
Obracając pokrętłem sterującym w lewo/w prawo można nastawiać funkcje ekranu, jak Jaskrawość, Kontrast, Kolor albo Nasycenie (barwa przy NTSC).
Jeżeli nastawienie formatu auto jest włączone, obraz w programach cyfrowych TV zostanie automatycznie nastawiony na sygnalizowany format obrazu. W programach analogowych TV, zawsze wyświetlany jest format 16:9.
System TV
Standard TV jest fabrycznie nastawiony dla kraju dostawy samochodu.
System odbioru AV
Można nastawić system AV (PAL/NTSC) dla zewnętrznie podłączonego urządzenia.
Informacja
Dostępność i zawartość dźwięku wielokanałowego zależą od nadawcy.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.