Audi RS Q3   Obsługa   Wskaźniki i lampki kontrolne  Lampki kontrolne
Kiedy lampka kontrolna miga w czasie jazdy, regulacja układu ESC lub ASR (regulacja poślizgu napędu) zadziała.
Kiedy lampka kontrolna zaświeci się, układ ESC został włączony przez system. W takiej sytuacji można ponownie uaktywnić ESC przez wyłączenie i włączenie zapłonu. Kiedy lampka kontrolna zgaśnie, system ponownie jest całkowicie sprawny.
Kiedy lampka kontrolna świeci się, ESC został ograniczony albo wyłączony przyciskiem  OFF Link.
Kontrola stabilizacji jazdy (ESC/ABS): niesprawność! Patrz Instrukcja obsługi
Kiedy lampka kontrolna oraz lampka kontrolna ABS świecą się, i pojawi się informacja tekstowa, wystąpiła niesprawność systemu przeciwblokującego lub elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego. W ten sposób również układ ESC jest niesprawny. Samochodem można nadal normalnie hamować, jednak bez układu ABS.
Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie awarii.
OSTRZEŻENIE
  • Kiedy lampka kontrolna układu hamulcowego zaświeca się razem z lampką ABS i lampką ESC, działanie regulacyjne ESC i ABS może być nieskuteczne. Reakcje, które stabilizują samochód, nie są już dostępne. W określonych warunkach może to powodować zarzucanie samochodu - niebezpieczeństwo utraty przyczepności! Dojechać ostrożnie do najbliższego specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie awarii.
Informacja
Pozostałe informacje dotyczące układu ESC i ABS można znaleźć w Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.