Audi RS Q3   Obsługa   Wskaźniki i lampki kontrolne  Lampki kontrolne
Kiedy lampka kontrolna miga lub świeci się, wystąpiła niesprawność mogąca pogorszyć skład spalin i uszkodzić katalizator.
Należy niezwłocznie, ze zmniejszoną prędkością dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.