Audi RS Q3   Obsługa   Oświetlenie i widoczność  Oświetlenie wewnętrzne
Nacisnąć odpowiedni przycisk:
- Oświetlenie wewnętrzne włącz./wyłącz.
- włączanie wyłącznikiem stykowym w drzwiach włącz/wyłącz. Oświetlenie wewnętrzne będzie sterowane automatycznie.
- Lampki do czytania* włącz./wyłącz.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.