Audi RS Q3   Obsługa  Siedzenia i schowki
Dotyczy samochodów: z bagażnikiem dachowym
Jeżeli bagaż lub ładunek ma być przewożony na dachu, należy przestrzegać następujących zasad:
  • Można stosować wyłącznie wsporniki dachowe, dostosowane do danego samochodu. Wsporniki dachowe są podstawą kompletnego systemu bagażników dachowych. Aby można było przewozić bagaż i sprzęt sportowy, konieczne są dodatkowe elementy montażowe/systemy wsporników. Najlepiej stosować wsporniki dachowe i elementy montażowe z programu akcesoriów Audi.
  • Podczas montowania wsporników dachowych należy zwrócić uwagę, aby zakładać je tylko we właściwych miejscach na dachu rys. 1.
  • Dopuszczalne obciążenie dachu samochodu wynosi 75 kg. Na obciążenie dachu składa się ciężar wspornika dachowego, elementów bagażnika i samego ładunku. Należy jednak uwzględnić nośność zastosowanego systemu wsporników. Dopuszczalne obciążenie osi i dopuszczalna masa całkowita samochodu Link.
OSTRZEŻENIE
  • Zapoznać się z instrukcją montażu systemu wsporników dachowych. Jeżeli system wsporników dachowych i ładunek na dachu nie zostaną prawidłowo zabezpieczone, mogą się poluzować i spowodują wypadek.
  • Kiedy stosuje się system wsporników dachowych, zmianie ulegają własności samochodu ze względu na zmianę położenia środka ciężkości, albo z powodu zwiększenia powierzchni oporu powietrza - niebezpieczeństwo wypadku! Dostosować sposób jazdy i prędkość do nowych warunków.
Ostrożnie!
Zwrócić uwagę, aby otwarta pokrywa bagażnika i panoramiczny szklany dach* nie uderzały o ładunek na dachu.
Informacja o środowisku
Z powodu zwiększonego oporu powietrza samochód zużywa większą ilość paliwa. Dlatego, po użyciu bagażnika należy go zdjąć z dachu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.