Audi RS Q3   Obsługa   Siedzenia i schowki  Przestrzeń bagażnika
Oparcia tylnych siedzeń można złożyć do przodu, pojedynczo lub razem.
Składanie oparcia siedzenia
Dźwignię odblokowania -A- rys. 1 pociągnąć w kierunku strzałki i pochylić oparcie siedzenia do przodu.
Rozkładanie oparcia siedzenia
Rozłożyć oparcie siedzenia, aż do zablokowania, aby czerwony znak -B- nie był już widoczny OSTRZEŻENIE.
OSTRZEŻENIE
Oparcie musi być prawidłowo zablokowane, aby podczas nagłego hamowania żadne przedmioty nie mogły przesunąć się do przodu.
Ostrożnie!
  • Przy złożonym oparciu tylnego siedzenia, podczas zmiany ustawienia przednich siedzeń do tyłu istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia tylnych zagłówków!
  • Podczas rozkładania zwrócić uwagę, aby zewnętrzne pasy bezpieczeństwa nie zakleszczyły się i nie zostały uszkodzone. Również inne przedmioty należy usunąć z tylnych siedzeń, aby ochronić oparcie przed uszkodzeniami.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.