Audi RS Q3   Zasady obsługi   Sprawdzanie i uzupełnianie  Paliwo
Prawidłowe gatunki benzyny podane są na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.
Samochód jest wyposażony w katalizator i może być napędzany wyłącznie benzyną bezołowiową. Benzyna musi spełniać normę EN 228 albo DIN 51626 i nie zawierać siarki. Można tankować paliwa z maksymalnym stężeniem etanolu w wysokości 10% (E10). Poszczególne gatunki benzyny rozróżnia się według liczby oktanowej (LO).
Poniższe nagłówki odpowiadają poszczególnym nalepkom na pokrywie wlewu paliwa:
Benzyna bezołowiowa RON/LO 95 Super albo min. RON/LO 91 Normal
Zalecane jest stosowanie benzyny Super LO 95. Kiedy nie jest dostępna: benzyna Normal LO 91 przy niewielkim zmniejszeniu mocy.
Benzyna bezołowiowa min. RON/LO 95 Super
Benzynę Super, LO co najmniej 95 można stosować.
Kiedy benzyna Super nie jest dostępna, w sytuacji awaryjnej można również użyć benzyny Normal LO 91. Należy jednak wtedy jechać tylko przy średnich obrotach i przy niewielkim obciążeniu silnika. Zatankować benzynę Super, kiedy tylko będzie to możliwe.
Benzyna bezołowiowa RON/LO 98 Super Plus albo min. RON/LO 95 Super
Zalecane jest stosowanie benzyny Super Plus LO 98. Kiedy nie jest dostępna: benzyna Super LO 95 przy niewielkim zmniejszeniu mocy.
Kiedy benzyna Super nie jest dostępna, w sytuacji awaryjnej można również użyć benzyny Normal LO 91. Należy jednak wtedy jechać tylko przy średnich obrotach i przy niewielkim obciążeniu silnika. Zatankować benzynę Super, kiedy tylko będzie to możliwe.
Ostrożnie!
  • Paliw o wysokiej zawartości etanolu, np. E50, E85 nie wolno tankować. Układ paliwowy zostanie uszkodzony.
  • Nawet jednorazowe zatankowanie benzyny ołowiowej prowadzi do trwałego pogorszenia skuteczności katalizatora.
  • Wolno stosować tylko dodatki do benzyny (utleniacze), które są dopuszczone przez firmę Audi. Dodatki zawierające tak zwane podwyższacze oktanu albo polepszacze przeciwstukowe mogą zawierać związki metali, które spowodują znaczne uszkodzenia w silniku i w katalizatorze. Takich dodatków nie wolno stosować.
  • Paliwa, które na dystrybutorze oznakowane są jako paliwa zawierające metale, nie mogą być stosowane. Także paliwa LRP (lead replacement petrol) zawierają dodatki metali w wysokich stężeniach. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika!
  • Przy użyciu benzyny o zbyt niskiej liczbie oktanowej, wysokie obroty albo duże obciążenie silnika mogą spowodować uszkodzenie silnika.
Informacja
  • Zbiornik w samochodzie można zatankować benzyną, która ma wyższą liczbę oktanową, niż wymaga silnik.
  • W krajach, gdzie paliwo bezsiarkowe nie jest dostępne, można również tankować paliwo o niskiej zawartości siarki.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.