Audi RS Q3   Zasady obsługi   Sprawdzanie i uzupełnianie  Akumulator
Wszelkie prace przy akumulatorze wymagają fachowej wiedzy!
Akumulator jest niemal bezobsługowy. Sprawdza się go w ramach przeglądu.
Niekiedy podczas zadziałania poduszki bezpieczeństwa akumulator ze względów bezpieczeństwa może zostać odłączony od instalacji samochodu OSTRZEŻENIE.
Odłączanie akumulatora
Akumulatora nie należy odłączać. Po odłączeniu akumulatora niektóre funkcje samochodu zostają wymazane (np. elektryczne uruchamianie szyb). Po ponownym podłączeniu akumulatora funkcje te należy najpierw ponownie odtworzyć. Aby uniknąć takich sytuacji, odłączać akumulator od instalacji tylko w wyjątkowych przypadkach.
Dłuższe okresy postoju samochodu
Jeżeli samochód przez okres kilku dni albo tygodni nie jeździ, następuje kolejne zmniejszanie mocy albo wyłączanie odbiorników elektrycznych. W ten sposób zmniejsza się zużycie energii i zdolność akumulatora do rozruchu silnika utrzymywana zostaje przed dłuższy czas Link. Niektóre funkcje komfortu, jak np. otwieranie radiowe, albo elektryczna regulacja siedzeń w pewnych warunkach nie są dostępne. Funkcje komfortu będą znowu dostępne po włączeniu zapłonu i po uruchomieniu silnika. Mimo odłączenia odbiorników, akumulator w czasie dłuższego okresu postoju zostanie znacznie rozładowany przez odbiorniki prądu spoczynkowego. Głębokie rozładowanie skutkuje raekcją chemiczną, która wewnętrznie niszczy akumulator. Aby uniknąć tego, akumulator należy co miesiąc naładować Link. Nie odłączać akumulatora, ponieważ inaczej instalacja alarmowa* zostanie wyłączona.
Eksploatacja zimowa
W zimnej porze roku akumulator jest szczególnie obciążony. Skutkiem jest obniżona zdolność do rozruchu. Z tego względu, przed rozpoczęciem zimy zlecić sprawdzenie i w razie potrzeby naładowanie akumulatora.
OSTRZEŻENIE
  • Wszelkie prace przy akumulatorze wymagają fachowej wiedzy. W sprawie akumulatora samochodowego najlepiej zwrócić się do specjalistycznego serwisu - niebezpieczeństwo poparzenia i wybuchu!
  • Akumulatora nie wolno otwierać! Nie wolno wymieniać elektrolitu w akumulatorze, w przeciwnym razie z akumulatora mogłaby wydostać się wybuchowa mieszanina gazów - niebezpieczeństwo wybuchu!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.