Audi RS Q3   Zasady obsługi   Koła i opony  Koła
Opony zimowe polepszają własności jezdne na śniegu i na lodzie.
Opony zimowe zakładać na wszystkich czterech kołach.
Stosować tylko takie opony zimowe, które zostały dopuszczone dla danego typu samochodu.
Pamiętać, że dla opon zimowych mogą obowiązywać niższe prędkości maksymalne.
Pamiętać, aby opony zimowe miały wystarczająco wysoki profil.
Po zamontowaniu koła sprawdzić ciśnienie w oponie. Zapoznać się z wartościami podanymi na czołowej stronie drzwi kierowcy.
Po założeniu opon zimowych własności jezdne samochodu znacznie się polepszają. Opony letnie, ze względu na ich konstrukcję (szerokość, skład mieszanki gumy, kształt profilu) na lodzie i na śniegu są mniej odporne na poślizg. Dotyczy to szczególnie samochodów, które zostały wyposażone w szerokie opony lub opony dla wysokich prędkości (kod H, V albo Y na boku opony).
Stosować tylko takie opony zimowe, które zostały dopuszczone dla danego typu samochodu. Rozmiary opon zimowych, stosowanych w samochodzie samochodów można odnaleźć w dokumentacji samochodu (np. potwierdzenie zgodności EWG albo dokument COC 1)). Dokumentacja samochodu jest różna w poszczególnych krajach. Patrz również Link.
Opony zimowe tracą w znacznym stopniu swoją przydatność, jeżeli profil opony zmniejszy się do wysokości 4 mm.
Również z powodu starzenia się opony zimowe tracą znacznie swoje własności – także wtedy, jeżeli wysokość jest nadal dużo wyższa, niż 4 mm.
Dla opon zimowych, w zależności od podanego kodu, obowiązują następujące ograniczenia prędkości: OSTRZEŻENIE
Kod prędkości Link
Dopuszczalna prędkość maksymalna
Q
160 km/h
S
180 km/h
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
(przestrzegać ograniczeń)
W Niemczech, w samochodach, które posiadają zapas mocy, aby przekroczyć odpowiednią prędkość maksymalną , w polu widzenia kierowcy musi znajdować się odpowiednia nalepka. Nalepkę taką można otrzymać w specjalistycznym serwisie. Przestrzegać ewentualnych różnic w przepisach w innych krajach.
Zamiast opon zimowych można stosować tzw. „opony wielosezonowe“.
Stosowanie opon zimowych z kodem V
Należy pamiętać, że przy zastosowaniu opon zimowych w wersji V, obowiązujące ograniczenie prędkości do 240 km/h technicznie nie zawsze jest dopuszczalne i dla danego samochodu prędkość ta może być znacznie niższa. Prędkość maksymalna dla opon V zależy bezpośrednio od dopuszczalnego obciążenia osi i podanej nośności zamontowanej opony.
Najlepiej zwrócić się do swojego specjalistycznego serwisu, aby uzyskać informację o maksymalnej prędkości dla opon V na podstawie danych samochodu i opony.
OSTRZEŻENIE
Dopuszczalnej prędkości maksymalnej dla opon zimowych w żadnym razie nie wolno przekraczać – niebezpieczeństwo wypadku w wyniku pęknięcia opony i utraty kontroli nad samochodem.
Informacja o środowisku
Zamontować ponownie, w odpowiednim czasie opony letnie, ponieważ na drogach bez śniegu i lodu własności jezdne opon letnich są lepsze. Hałas toczenia jest mniejszy, mniejsze zużycie opon i – przede wszystkim – mniejsze zużycie paliwa.
1) COC = certyfikat zgodności

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.