Audi MMI   Kommunikation  Ringa
Gäller för bilar: med telefon
Kontakter i vCard-format (.vcf) kan importeras till adressboken eller exporteras ur adressboken.
Förutsättning: Ett SD-kort har placerats i minneskortläsaren Länk eller ett USB-minne har anslutits till Audi music interface Länk.
Välj knappen TEL > Adressbuch (Adressbok) > styrknappen Speicher (Minne).
  • Importera kontakter från ett minnesmedium: Välj och bekräfta Importera kontakt> SD-kort 1, SD-kort 2 eller USB-minne > önskade kontakter > Importera.
  • Exportera kontakter till ett minnesmedium: Välj och bekräfta Exportera kontakter > SD-kort eller USB-minne > önskade kontakter > Exportera.
  • Välja alla kontakter på en gång för importering/exportering: Välj och bekräfta Kontakte importieren/Kontakte exportieren (Importera kontakter/exportera kontakter) > SD-Karte (SD-kort) eller USB-Massenspeicher (USB-minne) > styrknappen Alle (Alla) > Import/Export.
  • Ladda in en telefonbok manuellt: Välj och bekräfta Telefonbuch herunterladen (Ladda in telefonbok). Under det att kontakterna i mobiltelefonen eller på SIM-kortet laddas in visas symbolen -1- Bild 1 på MMI-displayens statusrad.
  • Importera kontakter från myAudi Account1): Välj mata in Kontakte importieren (Importera kontakter) > myAudi Account > myAudi-PIN och bekräfta.
Du måste ha ett myAudi Account om du ska kunna importera kontakter via myAudi Account. myAudi-PIN-koden behöver matas in endast en gång. myAudi-PIN-koden finns i ditt myAudi Account, när du har skapat en bil i Account.
Om du vill underlätta sökningen efter en kontakt kan du med funktionen Verwendeter Speicher (Använt minne) filtrera kontakterna efter deras minnesplats (Fahrzeug [Bil], SIM, Telefon eller Alle [Alla]).
Anvisning
  • Mer information om myAudi Account finns på Internet under www.audi.com/myAudi.
  • De importerade kontakterna sparas i respektive adressboks lokala minne.
  • Maximalt 100 kontakter kan importeras. Du kan när som helst kontrollera adressbokens minneskapacitet Länk.
  • Lagra aldrig viktiga data på SD-kort eller USB-minnen. Audi tar inget ansvar för skadad eller förlorad information.
  • Beakta även anvisningarna i kapitlet Anvisningar för Audi connect Länk.
1) Förutsättningarna för att använda Audi connect-tjänsterna måste vara uppfyllda och du har skapat ett myAudi Account på Internet under www.audi.com/myAudi. Du har lagt in en bil och sparat ett resmål på ditt myAudi-kontoLänk.