Audi RS Q3   Manövrering   Ljus och sikt  Innerbelysning
Tryck på motsvarande knapp:
- Innerbelysning på/av.
- Dörrkontaktkoppling på/av. Innerbelysningen styrs automatiskt.
- Läslampor* på/av.