Audi RS Q3   Manövrering   Ljus och sikt  vindrutetorkare
För torkarspaken till önskat läge:
-0- - Vindrutetorkaren av
-1- - Intervalltorkning. För kontakten -A- åt vänster/höger för att förlänga/förkorta torkarpauserna. På bilar med regnsensor* aktiveras vindrutetorkarna vid regn när bilen har överskridit cirka 4 km/h. Ju högre känslighet som har ställts in för regnsensorn (reglage -A- uppåt), desto tidigare reagerar vindrutetorkarna på fukt på vindrutan.
-2- - Långsam torkning
-3- - Snabb torkning
-4- - En torkning. Om du håller kvar spaken länge i detta läge växlar torkningen vid en viss tidpunkt från långsam torkning till snabb torkning.
-5- - Eftertorkning. För att avlägsna kvarvarande vattendroppar, torkar vindrutetorkarna under körning rutan ytterligare en gång efter några sekunder. Du kan stänga av denna funktion genom att dra spaken till läge -5- inom 10 sekunder efter att eftertorkningen är avslutad. När du slår på tändningen nästa gång är eftertorkningsfunktionen åter aktiv.
Rengöra strålkastarna*. Strålkastarspolaren* fungerar endast när halvljuset är påslaget. När du manövrerar spaken i läge -5- rengörs även strålkastarna i bestämda intervaller.
-6- - Torkning av bakrutan. Bakrutetorkaren gör ett slag cirka var sjätte sekund.
-7- - Rengöring av bakrutan. Antalet torkarslag beror på hur länge spaken hålls i läge -7-.
VIKTIGT!
  • Regnsensorn är bara en hjälpfunktion. Föraren ansvarar fortfarande för att slå på vindrutetorkarna manuellt enligt rådande siktförhållanden.
  • Vindrutan får inte behandlas med vattenavvisande medel. Vid dålig sikt på grund av t.ex. väta, mörker eller lågtstående sol kan sådana medel leda till ökad bländning - olycksrisk! Dessutom kan det hända att vindrutetorkarna börjar vibrera.
  • Felfria torkarblad är absolut nödvändiga för klar sikt och säker körning Länk - olycksrisk!
Se upp!
  • Vid frost bör du kontrollera om torkarbladen har frusit fast. Om du slår på de fastfrusna vindrutetorkarna kan torkarbladen skadas!
  • Innan du kör in bilen i en tvättanläggning måste du slå av vindrutetorkarna (spaken i läge 0). Härigenom hindras att torkarna slås på oavsiktligt och eventuellt skadas.
Anvisning
  • Vindrutetorkarna slås av när tändningen stängs av. Vindrutetorkarna aktiveras när tändningen slås på igen, genom att torkarspaken förs till önskat läge.
  • Slitna eller smutsiga torkarblad gör att det bildas spår på vindrutan. Detta kan inverka negativt på regnsensorns funktion. Kontrollera torkarbladen regelbundet.
  • Spolarmunstyckena värms upp automatiskt vid påslagen tändning och låga temperaturer.
  • Vid tillfälliga stopp, till exempel vid trafikljus, ställs den inställda torkarhastigheten ned ett steg automatiskt.