Användarhandboken Onboard innehåller viktig information, tips, förslag och varningar som bör beaktas vid användning av bilen. Observera att användarhandboken Onboard under inga omständigheter ersätter den tryckta instruktionsboken. Onboard-användarhandboken får bara användas när trafiksituationen tillåter det.
Användarhandboken Onboard beskriver bilens utrustningsnivå så som den såg ut vid tidpunkten för bokens tryckning. En del av den utrustning som nämns här införs först vid en senare tidpunkt eller kommer endast att finnas på vissa marknader.
En del avsnitt i användarhandboken Onboard gäller inte för alla bilar. I detta fall inleds avsnittet med en beskrivning av modellen texten gäller för, t.ex. ”Gäller för bilar med parkeringsvärmare”. Dessutom är tillvalsutrustningen märkt med en stjärna ”*”.
Bilderna kan avvika från din bil i fråga om detaljer och ska därför betraktas som principiella beskrivningar.
Innehållsförteckningen är uppställd efter kapitel. Ett alfabetiskt sökordsregister kan hämtas fram på startsidan.
Alla riktningsangivelser som ”vänster”, ”höger”, ”fram”, ”bak” gäller i förhållande till bilens körriktning.
Hänvisningar till andra beskrivningar respektive teman visas med denna symbol Länk. De följande symbolerna gör dig uppmärksam på anvisningar.
Därutöver ser du ofta ett Viktigt-tecken VIKTIGT! som gör dig uppmärksam på ett säkerhetsmeddelande.
VIKTIGT!
Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.
Se upp!
Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.
Miljökommentar
Texter med denna symbol innehåller information om miljövård.
Anvisning
Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.