Audi MMI   Kullanım  MMI kullanım ünitesi
Menüler ve semboller
Şekil 1 Menüler ve semboller
Veri bağlantısı konfigürasyonu
Şekil 2 Veri bağlantısı konfigürasyonu
(A) 
(B) Sembol/Tanım
(C) Açıklama
(A)
(B)
(C)
-1-
Başlık satırı
Seçilen menü (örneğin Telefon)
-2-
Seçim metni
Seçilen fonksiyon
-3-
Ok yönü
aşağıya / yukarıya
Seçim için diğer fonksiyonlar
-4-
TMC/TMCpro
TMC/TMCpro trafik bilgilerinin alınması Link.
-5-
Aktarma işlemi*
Adres defteri veya çağrı listesindeki temaslasın içe aktarımı/güncellenmesi
-6-
Mektup zarfı*
Okunmamış kısa mesaj (SMS)
Üzeri çizili zarf: SMS hafızası dolu Link
-7-
Mobil telefon/sinyal gücü çubukları*
Bağlı bir mobil telefon operatörünün çekim gücü Link
-8-
Veri bağlantısı sinyal gücü çubukları*
Aktif data bağlantısı çekim kuvveti Link, veya
PIN : PIN (SIM) girilmesi
PUK: PUK'un girilmesi
SIM: SIM kartın takılması Link.
-9-
Ok
Kumanda düğmesine basılarak çağrılan diğer fonksiyonlara sahip alt menü
-10-
Mute
Ses kaynağı sesini kapama Link
-11-
TP
Trafik anonsların alınması Link.
-12-
Kopyalama işlemi
Audio/Video dosyalarının Jukebox'a kopyalanması Link
-13-
Telefon*
Cevapsız çağrılar Link
-14-
Bluetooth
Bluetooth cihazı bağlama
-15-
2G/3G*
Aktif data bağlantısı ağ kapsama alanı Link
2G: GSM ağı
3G: UMTS ağı
Bir veri bağlantısı kurulduğunda MMI ekranı durum satırında aktif veri bağlantısı için -1- sembol gösterilirŞekil 2
-16-
Seçim listesi
Kumanda düğmesine basılarak çağrılan, seçili fonksiyon ayarları