Audi MMI   Yön bulma  Yolculuk bilgileri
Şunları seçin: BİLGİ tuşu > Kumanda tuşu Ayarlar.
TMC anonsu
Aktif rota rehberi rotasında bulunan trafik bilgileri fonksiyon açık olduğunda, bilgiler sesli olarak verilir.
Trafik yayını
Bkz. Link
Trafik yayını ses seviyesi
Bkz. Link
Online trafik veri lisansı
Online trafik bilgileri fonksiyonu henüz aktive edilmemişse ya da yeniden aktive edilmesi gerekiyorsa, Online trafik bilgilerini aktive et menü adımını seçiniz ve onaylayınız. Lisans aktifse bu menüde lisans geçerliliği ve lisans son geçerlilik tarihi gösterilir.
Açık olan Lisans geçerliliği hatırlatması fonksiyonu ile lisans geçerliliği sona ermeden üç ay önce MMI ekranında bilgi verilir.
Not
Online trafik bilgileri lisansına dair diğer bilgileri www.audi.com/connect (www.audi.de/connect) adresinden veya bir Audi Yetkili Servisinden edinebilirsiniz.