table tabindex="-1" id="popupFrameImg" class="popup">
 .Bild 
Audi Q7 Infotainment Média Mechaniky médií
Platí pro: vozidla s mechanikou DVD
Obr. 248 Mechanika DVD
Obr. 248 Mechanika DVD
Mechanika DVD se nachází v přihrádce na rukavice -27- obr. .
  • Vložení CD/DVD: CD/DVD jsou vtaženy samočinně. Kompaktní disk CD/DVD zasuňte popsanou stranou nahoru a rovně do přihrádky DVD -2- obr. 248.
  • Automatická reprodukce: pokud je vložen CD/DVD a obsahuje podporované soubory audio/video* Odkaz, automaticky se spustí reprodukce.
  • Vysunutí CD/DVD: stiskněte tlačítko -1-.
CD/DVD se opět automaticky vtáhnou, když nejsou po vysunutí v průběhu asi deseti sekund z otvoru CD odebrány.
Mechanika DVD se vyvolá a ovládá prostřednictvím MMI -2- obr. .
UPOZORNĚNÍ
  • Nikdy nezasunujte CD/DVD do jednotky násilím. CD/DVD se vtáhne automaticky.
  • Do mechaniky nevkládejte žádné CD/DVD s nálepkami. Mohou se od CD/DVD odlepit a poškodit mechaniku.
Poznámka
Reprodukci CD/DVD nelze u souborů audio/video s vysokou přenosovou rychlostí zaručit.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.