table tabindex="-1" id="popupFrameImg" class="popup">
 .Bild 
Audi Q7 Infotainment Média Přehrávání médií
Prostřednictvím médiatéky máte k dispozici různé kategorie pro volbu souborů audio/video*.
Obr. 257 Příklad: kategorie USB flash disk
Obr. 257 Příklad: kategorie USB flash disk
Obr. 258 Příklad: kategorie USB flash disk
Obr. 258 Příklad: kategorie USB flash disk
Stiskněte tlačítko MEDIA. Opakovaně stiskněte levé ovládací tlačítko, dokud se nezobrazí přehled zdrojů. Zvolte a potvrďte požadovaný zdroj.
-1- Aktivní zdroj
Aktivní zdroj se zobrazuje zvýrazněný. V závislosti na připojeném zařízení, resp. službě médií online* se může symbol přizpůsobit aktivnímu zdroji -1-. Jako příklad se zobrazuje USB flash disk obr. 257, připojený přes Audi music interface*.
V závislosti na aktivním zdroji je možné zvolit soubory audio/video* následujících kategorií a převzít je do playlistů:
-2- Oblíbené
Kategorie Oblíbené se objeví, když je uložen minimálně jeden záznam jako oblíbený. Viz Odkaz.
-3- Interpreti
Zobrazují se všichni dostupní interpreti. Zvolte a potvrďte některého interpreta, album a následně některý z titulů.
-4- Alba
Zobrazují se všechna dostupná alba. Zvolte a potvrďte některé album a následně některý z titulů.
-5- Žánry
Zobrazují se dostupné žánry. Zvolte a potvrďte některý žánr (např. Pop), interpreta, album a následně některý z titulů.
-6- Titul
Zobrazují se všechny dostupné tituly. Zvolte a potvrďte některý z titulů.
-7- Adresáře
Zobrazí se struktura adresářů, resp. seznam titulů/kapitol. Případně zvolte některou složku. Zvolte a potvrďte některý z titulů.
-8- Playlisty
Zobrazují se všechny existující playlisty zdroje a inteligentní playlisty. Zvolte a potvrďte některý playlist a následně některý z titulů.

Inteligentní playlisty:

  • Naposledy přehrávané tituly: zobrazují se poslední přehrávané tituly zvoleného zdroje.
  • Často přehrávané tituly: zobrazují se nejčastěji přehrávané tituly zvoleného zdroje.
  • 5 hvězdiček1 hvězdička: zobrazují se tituly zvoleného zdroje v závislosti na Vašem hodnocení.
  • Nehodnoceno: zobrazují se všechny soubory zvoleného zdroje bez hodnocení (např. v ID3-Tag).
-9- Videa*
Zobrazují se všechny dostupné soubory video. Zvolte a potvrďte některý ze souborů video.
Poznámka
  • Jsou k dispozici pouze kategorie podporované příslušným médiem. Například tituly CD-/DVD-ROM nelze zvolit přes kategorie Interpreti, Alba nebo Žánr. Prostřednictvím iPod (zdroje: Audi music interface Odkaz) máte naproti tomu navíc k dispozici kategorie Podcasty, Zvukové knihy a Skladatelé.
  • Obraz videa je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.
  • Při synchronizaci přenosných zařízení se službami „Cloud“ se mohou playlisty v MMI zobrazovat chybně. Používejte lokální médiatéku příslušného zařízení.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.