table tabindex="-1" id="popupFrameImg" class="popup">
 .Bild 
Audi Q7 Infotainment Média Přehrávání médií
Obr. 260 Příklad pro playlist
Obr. 260 Příklad pro playlist
V playlistu obr. 260 se zobrazují titul, interpret, album a příp. cover alba.
Nabídka možností

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.