div id="content">
Audi Q7 Bezpečnost Bezpečnost při jízd... Dětské sedačky
Abyste snížili riziko zranění při nehodě, smíte přepravovat děti pouze v dětských sedačkách.
Při montáži a používání dětských sedaček dodržujte informace v tomto návodu k obsluze. Kromě toho je nutné respektovat zákonná ustanovení, jakož i pokyny výrobce dětské sedačky.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme dětské sedačky instalovat na zadní sedadla. Jen ve výjimečných případech používejte dětskou sedačku na sedadle spolujezdce.
POZOR
Abyste zabránili těžkým, až smrtelným poraněním, vždy děti ve vozidle zajistěte zádržným systémem, který odpovídá výšce, hmotnosti a věku dítěte.
 • Nesmíte přepravovat děti menší než 1,50 m nebo mladší než 12 let bez vhodné dětské sedačky. Dodržujte předpisy platné v dané zemi.
 • V žádném případě nevozte děti na klíně – ani kojence!
 • Do jedné dětské sedačky nesmíte připevnit více dětí.
 • Nikdy nenechte dítě v sedačce bez dozoru.
 • Nikdy dětem nedovolte, aby ve vozidle jely nezajištěné nebo aby za jízdy stály či klečely na sedadlech. V případě nehody by bylo dítě vrženo do prostoru vozidla a mohlo by sebe nebo i jiné cestující těžce, až smrtelně zranit.
 • Pro maximální ochranný účinek dětské sedačky je velice důležitý správný průběh bezpečnostního pásu ve vozidle Odkaz. Respektujte pokyny výrobce sedačky k správnému připnutí pásů. Chybně vedené bezpečnostní pásy mohou i při lehkých nehodách způsobit zranění.
 • Pokud se děti za jízdy předklánějí nebo nesedí správně, vystavují se v případě náhlého brzdění nebo nehody zvýšenému riziku zranění. To platí zejména pro děti, které přepravujete na sedadle spolujezdce, jestliže dojde při nehodě k aktivaci airbagů. Nesprávná poloha sezení může způsobit vážná, až smrtelná zranění.
 • Když převážet dítě v dětské sedačce čelem ve směru jízdy, posuňte sedadlo spolujezdce co nejdále dozadu.
 • Dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy, jsou v účinné oblasti airbagu spolujezdce. Zde hrozí nebezpečí, že při aktivaci airbagu bude dítě těžce nebo dokonce smrtelně zraněno.
  • Platí pro vozidla bez vypínatelného airbagu spolujezdce: Na sedadle spolujezdce se nesmějí používat dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy.
  • Platí pro vozidla s zámkovým vypínačem vypínatelného airbagu spolujezdce: Při aktivním airbagu spolujezdce se na sedadle spolujezdce nesmějí používat dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy. Bude-li ve výjimečném případě nutné přepravovat dítě na sedadle spolujezdce zády ke směru jízdy, musí se nejprve vyřadit airbag spolujezdce zámkovým vypínačem* Odkaz. Jakmile již dětskou sedačku na místě spolujezdce přestanete používat, airbag spolujezdce znovu zapněte zámkovým vypínačem*.
 • Po nehodě dětskou sedačku vyměňte, protože na ní mohou být neviditelná poškození.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.