table tabindex="-1" id="popupFrameImg" class="popup">
 .Bild 
Audi Q7 Bezpečnost Systém airbag Čelní airbagy
Správné zacházení se systémem airbag výrazně snižuje nebezpečí úrazu!
Obr. 296 Bezpečný odstup od volantu
Obr. 296 Bezpečný odstup od volantu
POZOR
 • Je důležité, aby řidič i spolujezdec stále udržovali odstup minimálně 25 cm od volantu, popř. od přístrojové desky obr. 296. Jestliže tato minimální vzdálenost není dodržena, nemusí systém airbag splnit svou ochrannou funkci - navíc hrozí nebezpečí zranění aktivovaným airbagem. Kromě toho musejí být přední sedadla a opěrky hlavy vzhledem k tělesné výšce vždy správně nastavené.
 • Pokud nejste připoutaní, vykláníte se do strany či dopředu nebo nesedíte ve správné poloze, riziko zranění se podstatně zvyšuje. Toto riziko je ještě větší, když vás zasáhne aktivovaný airbag.
 • Děti nikdy nevozte na předních sedadlech nezajištěné. Když se systém airbag při nehodě aktivuje, mohou se vážně, až smrtelně zranit Odkaz.
 • Dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy, jsou v účinné oblasti airbagu spolujezdce. Zde hrozí nebezpečí, že při aktivaci airbagu bude dítě těžce nebo dokonce smrtelně zraněno.
  • Platí pro vozidla bez vypínatelného airbagu spolujezdce: Na sedadle spolujezdce se nesmějí používat dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy.
  • Platí pro vozidla s zámkovým vypínačem vypínatelného airbagu spolujezdce: Při aktivním airbagu spolujezdce se na sedadle spolujezdce nesmějí používat dětské sedačky, ve kterých dítě sedí zády ke směru jízdy. Bude-li ve výjimečném případě nutné přepravovat dítě na sedadle spolujezdce zády ke směru jízdy, musí se nejprve vyřadit airbag spolujezdce zámkovým vypínačem* Odkaz. Jakmile již dětskou sedačku na místě spolujezdce přestanete používat, airbag spolujezdce znovu zapněte zámkovým vypínačem*.
 • Mezi osobami sedícími vpředu a účinnou oblastí airbagů nesmějí být žádné další osoby, zvířata nebo předměty.
 • Polstrovaná deska volantu i pěnový povrch modulu airbagu v přístrojové desce na straně spolujezdce nesmějí být ničím polepeny či potaženy nebo jinak upraveny. Tyto díly lze čistit pouze suchým hadrem nebo hadrem navlhčeným ve vodě. Na kryty modulů airbagu nepřipevňujte žádné předměty, např. držák na nápoje, na telefon apod.
 • Veškeré práce na systému airbag, stejně jako demontáž/montáž systémových dílů při jiných pracích (např. demontáž volantu, sedadel) smí provádět pouze odborný servis.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.