div id="content">
Audi Q7 Údržba a péče Kontrola a doplňov... Pohonné hmoty
Platí pro: vozidla se vznětovým motorem
Respektujte informace na vnitřní straně víka palivové nádrže.
Doporučuje se používání motorové nafty bez obsahu síry podle normy EN 590. Pokud není k dispozici: motorová nafta podle normy EN 590. Musí mít cetanové číslo (CZ) minimálně 51. Je jednotkou vznětlivosti motorové nafty.
Při velmi nízkých teplotách může motorová nafta zhoustnout a negativně ovlivnit spouštění, resp. běh motoru. Abyste mohli své vozidlo provozovat obvyklým způsobem, je na čerpacích stanicích nabízena motorová nafta s ohledem na roční období s lepší odolností proti zamrznutí. Zeptejte se provozovatele na své čerpací stanici, zda jeho nafta je dostatečně odolná proti očekávaným teplotám.
UPOZORNĚNÍ
  • Nikdy nepoužívejte palivo FAME (bionaftu), benzin, topný olej, jiná paliva nebo přísady zlepšující tekutost. Mohou způsobit vážné poškození motoru a palivového systému.
  • Pokud do nádrže natankujete špatné palivo, v žádném případě nespouštějte motor - nebezpečí poškození palivového systému a motoru! Vyhledejte odbornou pomoc.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.