table tabindex="-1" id="popupFrameAnm" class="popup">
 . 
Audi Q7 Údržba a péče Péče a čištění
Čištění a péči jednotlivých součástí vozidla provádějte podle následující tabulky. Jedná se pouze o doporučení. Se zvláštními dotazy nebo se zde neuvedenými součástmi se obracejte na svůj odborný servis. Navíc respektujte pokyny .
Součásti
Situace
Řešení
Stírací lišty
znečištění
Světlomety/
zpětná světla
znečištění
měkká houba se slabým mýdlovým roztokem1)
Snímače/
čočky kamer
znečištění
snímače: měkký hadřík s čisticím prostředkem bez rozpouštědel
čočky kamery: měkký hadřík s čisticím prostředkem bez alkoholu
sníh/led
smetáček/odmrazovací sprej bez rozpouštědel
Kola
posypová sůl
voda
zbytky brzdového obložení
speciální nekyselé čisticí prostředky
Koncové trubky výfuku
posypová sůl
voda, příp. čisticí prostředky vhodné na ušlechtilou ocel
Lak
poškození laku
zjistěte číslo laku z datového štítku vozidla, opravte opravářskou tužkou Odkaz
vyteklé palivo
neprodleně opláchněte vodou
nános polétavé rzi
odstraňovač polétavé rzi, potom konzervujte tvrdým voskem, s dotazy se obraťe na svůj odborný servis
koroze
nechte odstranit ve svém odborném servisu
na čistém laku se již neodráží voda
konzervujte tvrdým voskem (nejméně dvakrát ročně)
navzdory konzervaci/laku není vidět lesk
opatřete vhodnou politurou, potom lak konzervujte, pokud politura neobsahuje žádné konzervační složky
usazeniny, např. zbytky hmyzu, ptačí trus, pryskyřice ze stromů, posypová sůl
neprodleně odmočte vodou a odstraňte mikrohadříkem
nečistoty na bázi tuku, jako např. kosmetika nebo krém na opalování
neprodleně odstraňte slabým mýdlovým roztokem1) a měkkým hadříkem
Karbonové díly
znečištění
uvnitř: čistěte jako plastové díly
vně: čistěte jako lakované díly

Tabulka Vnější čištění

Součásti
Situace
Řešení
Okenní skla
znečištění
čistič skel, potom vytřete do sucha
Ozdobné části/
ozdobné lišty
znečištění
slabý mýdlový roztok1)
Plastové díly
znečištění
vlhký hadřík
silná znečištění
slabý mýdlový roztok1), příp. čisticí prostředky na plast bez rozpouštědel
Displeje/sdružené přístroje
znečištění
měkký hadřík s čističem na LCD
Ovládací jednotky
znečištění
měkký štěteček, potom měkký hadřík se slabým mýdlovým roztokem1)
Bezpečnostní pásy
znečištění
slabý mýdlový roztok1), před navinutím nechte vysušit
Textil,
koženka,
Alcantara
nečistoty na povrchu
vysavač
nečistoty na vodní bázi, jako např. káva, čaj, krev atd.
savý hadřík a slabý mýdlový roztok1)
nečistoty na bázi tuku, jako např. olej, make-up atd.
naneste slabý mýdlový roztok1), rozpuštěný tuk nebo barvu vysajte savým hadříkem, příp. ošetřete vodou
speciální nečistoty, jako např. od propisovací tužky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.
speciální odstraňovač skvrn, vysajte savým materiálem, příp. ošetřete slabým mýdlovým roztokem1)
Přírodní kůže
čerstvá znečištění
bavlněný hadřík se slabým mýdlovým roztokem1)
nečistoty na vodní bázi, jako např. káva, čaj, krev atd.
čerstvé skvrny: savý hadřík
zaschlé skvrny: odstraňovač skvrn určený pro kůži
nečistoty na bázi tuku, jako např. olej, make-up atd.
čerstvé skvrny: savý hadřík a odstraňovač skvrn určený pro kůži
zaschlé skvrny: sprej rozpouštějící tuky
speciální nečistoty, jako např. od propisovací tužky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.
odstraňovač skvrn určený pro kůži
péče
nanášejte pravidelně ošetřující krémy s ochranným filtrem proti slunci a s impregnací, příp. používejte speciální barevné krémy na kůži
Karbonové díly
znečištění
čistěte jako plastové díly

Tabulka Čištění interiéru

POZOR
Na čelní sklo se nesmí ošetřovat prostředky, které odpuzují vodu. Za snížené viditelnosti, např. za mokra, šera nebo slunci nízko nad obzorem můžete být sluncem oslněni - nebezpečí nehody! Navíc hrozí drhnutí stěračů.
UPOZORNĚNÍ
 • Světlomety/zpětná světla
  • Světlomety/zpětná světla nikdy nečistěte suchým hadrem nebo suchou houbou.
  • Nepoužívejte žádné prostředky s obsahem alkoholu - nebezpečí vzniku trhlin!
 • Kola
  • Nepoužívejte žádné lešticí prostředky nebo jiné brusné prostředky.
  • Při poškození ochranné lakové vrstvy, např. nárazem kamene, poškrábáním atd., je třeba ji neprodleně opravit.
 • Snímače/čočky kamer
  • Sníh či led z čočky kamery nikdy neodstraňujte teplou nebo horkou vodou – nebezpečí popraskání čočky!
  • K čištění čočky kamery nikdy nepoužívejte čisticí prostředek s brusným účinkem nebo alkoholem - nebezpečí poškrábání a tvorby trhlin!
 • Skla oken
  • Sníh a led z oken a vnějších zrcátek odstraňujte plastovou škrabkou. Abyste sklo nepoškrábali, pohybujte škrabkou pouze jedním směrem, ne sem a tam.
  • Sníh či led z okenních skel a zrcátek nikdy neodstraňujte teplou nebo horkou vodou – nebezpečí popraskání skla!
  • Abyste vyhřívání zadního skla nepoškodili, nelepte přes ně žádné nálepky.
 • Ozdobné části/lišty
  • Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na chrom.
 • Lak
  • Před leštěním/konzervací musí být vozidlo bez nečistot a prachu - nebezpečí poškrábání!
  • Vozidlo neleštěte/nekonzervujte na přímém slunci - nebezpečí poškození laku!
  • Nánosy polétavé rzi nesmíte leštit - nebezpečí poškození laku!
  • Kosmetiku a opalovací krém neprodleně odstraňte – nebezpečí poškození laku!
 • Displeje/sdružené přístroje
  • Displej/sdružené přístroje a okolní kryty se nesmí čistit v suchém stavu - nebezpečí poškrábání!
  • Ujistěte se, že sdružené přístroje jsou před zahájením čištění vypnuté a vychladlé.
  • Dávejte pozor, aby se mezi sdružené přístroje a kryty nedostala žádná kapalina - nebezpečí poškození!
 • Ovládací jednotky
  • Dávejte pozor, aby se do ovládacích jednotek nedostala žádná kapalina - nebezpečí poškození!
 • Bezpečnostní pásy
  • Při čištění pásy nedemontujte.
  • Bezpečnostní pásy a jejich součásti se nikdy nesmějí čistit chemicky a nesmí přijít do styku s žíravinami, rozpouštědly ani ostrými předměty - nebezpečí poškození tkaniny!
  • Pásy s poškozenou tkaninou, spojeními, navíječem nebo zámkem nechte vyměnit ve svém odborném servisu.
 • Textil/koženka/Alcantara
  • Na koženku/Alcantaru nepoužívejte prostředky na kůži, rozpouštědla, lešticí vosky, krém na boty, odstraňovač skvrn a jiné podobné prostředky.
  • Abyste zabránili poškození, nechte staré zaschlé skvrny odstranit ve svém odborném servisu.
  • V žádném případě nepoužívejte na čištění páru, kartáče, tvrdé houby apod.
  • Nezapínejte vyhřívání sedadla*, abyste sedadlo vysušili.
  • Ostré hrany předmětů, např. zipy, nýtky na oblečení, spony pásků, mohou způsobit poškození povrchu.
  • Nespojené suché zipy např. na vašem oblečení mohou potahy sedadel poškodit. Dbejte, aby zipy byly zavřené.
 • Přírodní kůže
  • Na kůži v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla, lešticí vosky, krém na boty, odstraňovač skvrn a jiné podobné prostředky.
  • Ostré hrany předmětů, např. zipy, nýtky na oblečení, spony pásků, mohou způsobit poškození povrchu.
  • V žádném případě nepoužívejte na čištění páru, kartáče, tvrdé houby apod.
  • Nezapínejte vyhřívání sedadla*, abyste sedadlo vysušili.
  • Aby kůže nevybledla, vyhněte se dlouhému stání na prudkém slunci. Při delším parkování venku chraňte kůži proti vyblednutí přikrytím.
Poznámka
 • Zbytky hmyzu lze mnohem jednodušeji odstranit z čerstvě nakonzervovaného laku.
 • Pravidelnou konzervací můžete předcházet usazeninám polétavé rzi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.