div id="content">
© 2015 AUDI AG
AUDI AG neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoliv mohou nastat změny ve formě, vybavení a technologii dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu Onboard nelze proto zakládat žádné nároky.
Přetisk, rozmnožování nebo překlady jakýchkoliv částí textu nejsou povoleny bez písemného svolení firmy AUDI AG. Všechna zákonná autorská práva zůstávají vlastnictvím firmy AUDI AG. Změny jsou vyhrazeny. Vyrobeno v Německu.
Redakční uzávěrka: 27.02.2015

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.