Audi Q7 Elindulás és hal... Világítás és kilá... Ablaktörlő
54. ábraAblaktörlő működtetőkar
54. ábraAblaktörlő működtetőkar
55. ábraAz ablaktörlő működtetőkar működtetése
55. ábraAz ablaktörlő működtetőkar működtetése
Mozgassa az ablaktörlő működtetőkart a megfelelő helyzetbe:
-0- - Az ablaktörlő kikapcsolva
-1- - Esőérzékelő üzemmód. Az ablaktörlők a kb. 4 km/h sebesség egyszeri átlépése után eső esetén bekapcsolnak. Minél nagyobbra van állítva az esőérzékelő (a kapcsoló -A- jobbra), annál hamarabb reagál az ablaktörlő a szélvédőn megjelenő nedvességre. Az információs rendszerben ki tudja kapcsolni az esőérzékelő üzemmódot, és ezzel be tudja kapcsolni a szakaszos törlési üzemmódot. Ehhez válassza ki: MENU gomb > Gépkocsi > bal oldali vezérlőgomb >Vezetőasszisztens > Esőérzékelő. A szakaszos üzemmódban be tudja állítani a kapcsolóval -A- a törlési szünetet.
-2- - Lassú törlés
-3- - Gyors törlés
-4- - Egyszeres törlés. Ha a kart hosszabb ideig tartja ebben a helyzetben, akkor egy meghatározott idő után a lassú folyamatos törlésről átkapcsol a gyors folyamatos törlésre.
-5- - Szélvédőtisztítás. A vízcseppek eltávolításához az ablaktörlő menet közben néhány másodperc után töröl még egyet. Ki tudja kapcsolni ezt a funkciót, ha az utántörlés után 10 másodpercen belül ismét az -5--ös helyzetbe mozgatja a kart. A gyújtás következő bekapcsolásakor az utántörlési funkció ismét aktív.
A fényszóró tisztítása*. A fényszórótisztító berendezés* csak bekapcsolt tompított fényszórónál működik. Ha a kart az -5--ös helyzetbe mozgatja, akkor meghatározott intervallumokban megtisztítja a fényszórókat és az éjszakai látás asszisztens kameráját*.
-6- - Hátsó ablak törlés. A törlések gyakorisága függ a szélvédő törlésének az aktivitásától.
Amint bekapcsolja a hátrameneti fokozatot és egyidejűleg az első ablaktörlő be van kapcsolva és működik, a hátsó ablaktörlő is automatikusan vele együtt bekapcsol.
-7- - Hátsó ablak mosás. A törlések száma attól függ, hogy mennyi ideig tartja a működtetőkert a -7--es helyzetben.
FIGYELEM
  • Az esőérzékelő csupán egy segédfunkció. Nem mentesíti a vezetőt az alól a kötelessége alól, hogy az ablaktörlőt a látási feltételeknek megfelelően kézzel bekapcsolja.
  • A szélvédőt nem szabad víztaszító réteget képező ablaktisztító szerrel kezelni. Kedvezőtlen látási viszonyok esetén, mint pl. nedvesség, sötétség vagy felkelő/lemenő nap, erősebb vakítás lehetséges - balesetveszély! Ezenkívül az ablaktörlő lapátok zörgése is lehetséges.
  • A kifogástalan ablaktörlő lapátok a jó kilátáshoz és a biztonságos vezetéshez feltétlenül szükségesek Link - balesetveszély!
VIGYÁZAT
  • Hideg időben ellenőrizze, hogy az ablaktörlő lapátok nincsenek-e lefagyva. Ha bekapcsolja az ablaktörlőt lefagyott ablaktörlőknél, akkor károsodhatnak az ablaktörlő lapátok!
  • Mielőtt a járművével behajt egy mosóberendezésbe, ki kell kapcsolnia az ablaktörlő berendezést (a kar a 0 helyzetben van). Ezáltal megakadályozza az ablaktörlő akaratlan bekapcsolását és ezzel a károsodását.
Megjegyzés
  • Az ablaktörlők a gyújtás kikapcsolásakor kikapcsolnak. A gyújtás ismételt bakapcsolása után aktiválja az ablaktörlőt az ablaktörlő működtetőkar tetszőleges helyzetbe állításával.
  • A kopott vagy szennyezett ablaktörlő lapátok fátyolképződéshez vezetnek. Emiatt korlátozva lehet az esőérzékelő működése. Rendszeresen ellenőrizze az ablaktörlő lapátok állapotát.
  • Az ablakmosó berendezés fúvókái bekapcsolt gyújtásnál és alacsony hőmérsékleteknél fűtve vannak.
  • Átmeneti megálláskor, pl. közlekedési lámpánál, az ablaktörlő beállított törlési sebessége automatikusan visszakapcsol egy fokozattal.