Audi Q7 Információs rend... Tárolóeszközök A tárolóeszközök...
Az MMI-kezelőegységen keresztül különböző tárolóeszközök indíthatók el és kezelhetők.
255. ábraLehetséges műsorforrások a Média menüben
255. ábraLehetséges műsorforrások a Média menüben
256. ábraLehetséges műsorforrások a Média menüben
256. ábraLehetséges műsorforrások a Média menüben
Előfeltétel: egy média műsorforrás tartalmaz audio/videofájlokat* Link.
Nyomja meg a MEDIA gombot. Nyomja meg addig a bal oldali vezérlőgombot, amíg kijelzi a műsorforrások áttekintését.
A Média menüben a jármű felszereltségétől függően a következő műsorforrásokat tudja kiválasztani:
-1- Jukebox* Link
-2- DVD-meghajtó* / CD-meghajtó* Link / Link
-3- SD-kártya olvasó Link
-4- DVD-váltó Link
-5- Audi music interface* Link
pl. iPod, USB-tároló
-6- Külső audio lejátszó Link
pl. MP3-lejátszó az AUX-bemeneten
-7- Bluetooth audio lejátszó* Link
-8- WLAN audio lejátszó* Link
-9- Tévé* Link
-10- AV* Link
Online médiák* Link
  • A műsorforrás kiválasztása: válassza ki és igazolja a kívánt műsorforrást. Vagy: nyomja meg a MEDIA gombot addig, amíg ki van választva a kívánt műsorforrás.
  • Az audio/videofájlok lejátszása: válasszon ki egy műsorforrást a Média menüben > Kategória (pl. előadók > Album > Műsorszám).
  • Váltás a rendezőszerkezetben a következő magasabb síkra: nyomja meg a BACK gombot. Vagy: válassza ki és igazolja a Felfelé kijelzést.
  • Az előző, illetve a következő zeneszám/fejezet* kiválasztása1): nyomja az MMI-kezelőegység be-/kikapcsoló gombját röviden balra , illetve jobbra .
  • Az audio/videofájlok* gyors vissza-/előrefuttatása: nyomja az MMI-kezelőegység be-/kikapcsoló gombját hosszan balra , illetve jobbra .
  • A lejátszás megállítása, illetve folytatása: nyomja meg röviden az MMI-kezelőegység be-/kikapcsoló gombját.
Megjegyzés
  • A vezérlőgomb gyors forgatásával a hosszú rendező-/zeneszám listákat gyorsan át tudja görgetni. A görgetési sebesség függ a rendezők/zeneszámok számától.
  • Bekapcsolt Közlekedési rádió (TP) Link vagy DAB-közlemények* funkciónál a lejátszást megszakítja egy közlemény közben. A közlemény megszakítható, ha röviden megnyomja az MMI-kezelőegység be-/kikapcsoló gombját.
  • A videó képe biztonsági okokból csak álló járműnél jelenik meg. Menet közben csak a videó hangját adja ki.