Audi Q7 Információs rendszer Rendszerbeállítások
Válassza ki: MENU gomb > Beállítások > bal oldali vezérlőgomb >MMI-beállítások.
Nyelv
Meg tudja változtatni a kijelzés nyelvét, valamint a navigációs utasítások* és a beszédkezelő rendszer* nyelvét.
A rendelkezésre álló nyelvek száma függ a mindenkori piactól.
Mértékegységek
A következő mértékegységeket tudja beállítani:
 • Sebesség (km/h vagy mph)
 • Távolság (kilométer vagy mérföld)
 • Hőmérséklet (°C vagy °F)
 • Fogyasztás (l/100 km, mpg (US), mpg (UK) vagy km/l)
 • Űrtartalom (liter, gallon)
Emlékeztető jelzés*
Egy emlékeztető jelzés segítségével tájékozódhat a mobiltelefonjának a töltöttségi állapotáról az Audi phone box*-ban. A következő beállítások állnak rendelkezésre:
 • Ki: az emlékeztető jelzés ki van kapcsolva.
 • Jelzőhang: az emlékeztető jelzés egy jelzőhanggal történik.
 • Szóbeli utasítás: az emlékeztető jelzés egy szóbeli utasítással történik.
Az emlékeztető jelzés hangerőssége: be tudja állítani az emlékeztető jelzés hangerősségét a vezérlőgomb forgatásával.
Megjegyzés felugró ablakot kikapcsolni: bekapcsolt funkciónál eltünteti az Audi phone box*-ban lévő mobiltelefonjának a töltési állapotára vonatkozó megjegyzéseket az információs rendszer kijelzőjében. Szintén kikapcsol az emlékeztetés a jármű elhagyásakor a benne felejtett mobiltelefonra.
Kezelési tanácsok
Bekapcsolt funkciónál az MMI-je kezelési tanácsokat jelez ki Önnek a megadáshoz. Ekkor a kijelzés gyakorisága az idővel csökken. A funkciót bármikor ki tudja kapcsolni.
Beszédkezelő rendszer*
Parancskijelzés: bekapcsolt funkciónál az MMI-je kijelzi Önnek a szóbeli megadáshoz lehetséges parancsokat. A funkciót bármikor ki tudja kapcsolni.
Rövidített párbeszéd: bekapcsolt funkciónál a szóbeli utasításokat rövidített formában adja ki. A funkciót bármikor ki tudja kapcsolni.
Hangerő: be tudja állítani a szóbeli utasítások hangerősségét a vezérlőgomb forgatásával.
Egyedi beszédbeállítás (csak álló járműnél): a beszédkezelő rendszert a hangjához, illetve a kiejtéséhez lehet illeszteni, és ezzel javítható a beszédkezelő rendszer felismerési képessége. Az egyedi beszéd illesztés 20 szóbeli megadást foglal magában, amelyek meghatározott parancsokból és számsorokból állnak. Az eltárolt beszédillesztés az Egyedi beszédbeállítást visszaállítani funkcióval törölhető.
Gyári beállítások
A következő funkciókat tudja visszaállítani a gyári beállításra:
 • Hangzásbeállítások
 • Rádió
 • Médiabeállítások
 • Jukebox*
 • Névjegyzék
 • Telefon
 • Bluetooth és WLAN*
 • Navigációs beállítások*
 • Navigációs és online memória*
 • Beszédkezelő rendszer*
 • Üzenetbeállítások*
 • Gyorsválasztó gombok
 • Alkalmazások*
 • Kezelési tanácsok
 • Audi connect*
 • TV/AV*
Válassza ki a kívánt funkciókat egyenként vagy az Összes bejegyzést kiválasztani lehetőséget. Válassza ki és igazolja a Gyári beállításokat létrehozni kijelzést.
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy nem csak a beállítások, hanem adott esetben az eltárolt adatok is törlődnek.