Audi Q7 Bestuurdersruimt... Overzicht bestuu... Instrumentenpan...
Afbeelding 5Instrumentenpaneel: Kilometerteller en resetknop
Afbeelding 5Instrumentenpaneel: Kilometerteller en resetknop
De weergave van het afgelegde traject gebeurt in kilometers "km" resp. in "mijlen". De meeteenheden (kilometers/mijlen) kunt u in het infotainment wijzigen link.
Rechterkilometerteller
De dagteller geeft de afstand aan die gereden is nadat de dagteller voor de laatste keer is teruggezet. Hiermee kunnen korte afstanden worden gemeten. Het laatste cijfer geeft een afstand van 100 meter of 1/10 mijl aan.
De dagteller kunt u op nul terugzetten door de resetknop in te drukken.
Linkerkilometerteller
De linkerkilometerteller geeft de kilometers of de mijlen aan, die de wagen in totaal heeft afgelegd.
Storingsindicatie
Als er een storing in het instrumentenpaneel is, wordt op het weergaveveld op het display van de dagteller DEF weergegeven. De storing zo snel mogelijk laten verhelpen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.