Audi Q7 Bestuurdersruimt... Overzicht bestuu... Multifunctiestu...
Afbeelding 11Multifunctiestuurwiel rechterzijde
Afbeelding 11Multifunctiestuurwiel rechterzijde
-1- Toets
 • Oproep beantwoorden: bij een inkomende oproep op toets drukken.
 • Gesprek beëindigen: tijdens een telefoongesprek op toets drukken.
 • Openen van de oproepenlijst: indien er geen telefoongesprek wordt gevoerd en er geen inkomende oproep is, drukt u op toets .
-2- Toets
 • Spraakbedieningssysteem inschakelen: kort op de toets drukken. Na de Beep het gewenste commando uitspreken.
 • Spraakbedieningssysteem uitschakelen: toets lang ingedrukt houden. Of: Het commando Annuleren uitspreken.
Meer informatie over het spraakbedieningssysteem vindt u op link.
-3- Rechtermenuwieltje
Het volume van een audiobron of een systeemaanwijzing (bv. bij het spraakbedieningssysteem) kan direct tijdens de weergave gewijzigd worden.
 • Harder of zachter: rechtermenuwieltje omhoog of omlaag draaien.
 • Geluid onderdrukken of pauze: rechtermenuwieltje omlaag draaien. Of: rechtermenuwieltje indrukken.
 • Geluidsonderdrukking of pauze opheffen: rechtermenuwieltje omhoog draaien. Of: rechtermenuwieltje indrukken.
-4- Toets /
 • Vorige of volgende titel of zender kiezen: toets of indrukken.
 • Audiobestand vooruit- of terugspoelen: toets of indrukken en ingedrukt houden, tot de gewenste afspeelpositie is bereikt.
-5- Toets / stuurwielverwarming
 • Stuurwielverwarming (instrumentenpaneel analoog): meer informatie vindt u op link.
 • Programmeerbare stuurwieltoets - functie openen: op het multifunctiestuurwiel de toets indrukken.
 • Programmeerbare stuurwieltoets - functie afvragen: toets ingedrukt houden.
 • Programmeerbare stuurwieltoets - functie wijzigen: in het infotainment: toets MENU > Wagen > linkerkeuzetoets > Wageninstellingen > Toewijzing stuurwieltoets kiezen.
-6- Toets
 • Laatste navigatiemelding herhalen: bij actieve routegeleiding toets indrukken.
 • Volume van de navigatiemelding wijzigen: rechtermenuwieltje bij actieve routegeleiding tijdens de navigatiemelding omhoog- of omlaagdraaien.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.