Audi Q7 Starten en rijde... Licht en zicht Buitenverlichting
Met de hendel wordt behalve het knipperlicht ook het grootlicht, het parkeerlicht en het grootlichtsignaal bediend.
Afbeelding 41Knipperlicht- en grootlichthendel
Afbeelding 41Knipperlicht- en grootlichthendel
Knipperlicht en parkeerlicht
Als u de hendel bij ingeschakeld contact in de betreffende stand beweegt, wordt geknipperd. Bij uitgeschakeld contact wordt het parkeerlicht ingeschakeld.
-1- - Knipperlicht/parkeerlicht rechts
-2- - Knipperlicht/parkeerlicht links
Als u de hendel alleen aantipt, wordt er drie keer geknipperd (comfortknipperen).
Grootlicht en grootlichtsignaal
Hendel in de gewenste stand bewegen:
-3- - Grootlicht aan (wagens met grootlichtassistent*) link
-4- - Grootlicht uit resp. grootlichtsignaal
In het instrumentenpaneel brandt het controlelampje .
ATTENTIE
Door het grootlicht worden andere bestuurders sterk verblind - gevaar voor ongevallen! Gebruik het grootlicht resp. het grootlichtsignaal alleen dan als er niemand verblind kan worden.
Let op
Wanneer u bij ingeschakeld parkeerlicht het portier opent, klinkt een zoemer.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.