Audi Q7 Infotainment Multi Media Interf... MMI-bedieningsprinci...
Afbeelding 197Bedieningsprincipe draai-drukknop
Afbeelding 197Bedieningsprincipe draai-drukknop
Functie in menu of lijst kiezen en bevestigen
-1- Functie kiezen: draai-drukknop op de gewenste functie draaien (bv. frequentie kiezen).
-2- Keuze bevestigen: draai-drukknop indrukken. Of: op het MMI touch bedieningsoppervlak drukken -9- Afbeelding.
Naar de bovenliggende functie terugkeren
Toets BACK -7- Afbeelding resp. Afbeelding indrukken.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.