Audi Q7 Infotainment Navigatie Kaart
Geldt voor wagens met navigatiesysteem
Afbeelding 236Voorbeeld: Standaardkaart met uitgeschakeld dradenkruis
Afbeelding 236Voorbeeld: Standaardkaart met uitgeschakeld dradenkruis
Afbeelding 237Voorbeeld: Standaardkaart met ingeschakeld dradenkruis
Afbeelding 237Voorbeeld: Standaardkaart met ingeschakeld dradenkruis
De toets NAV/MAP zo vaak indrukken, dat de kaart wordt weergegeven Afbeelding236.
Kaart vergroten of verkleinen (zoom)
  • Draai-drukknop linksom of rechtsom draaien. Of u kunt de kaart ook via de MMI touch* link vergroten of verkleinen. Of: Linkermenuwieltje op het multifunctiestuurwiel* draaien link.
Dradenkruis in- en uitschakelen
  • Dradenkruis inschakelen: in de kaartweergave de draai-drukknop indrukken.
  • Dradenkruis uitschakelen: toets BACK indrukken.
Bij uitgeschakeld dradenkruis:
-1-Richting: de kaart wordt ofwel als 2D-noord kaart of als 2D-rijrichting kaart weergegeven.
-2-Afstand tot het reisdoel; indien een manoeuvre aanstaande is, wordt op deze plek de aanstaande manoeuvre weergegeven.
-3-Berekende aankomsttijd; bij ingeschakelde functie rijden met aanhangwagen wordt naast de aankomsttijd een overeenkomstig symbool weergegeven.
-4-Kaartschaal: u kunt de schaal vergroten of verkleinen door de draai-drukknop rechtsom resp. linksom te draaien. Bij ingeschakelde functie Automat. zoom wordt in de loep een "A" voor "Automatisch" weergegeven.
-5-Hoogtemeter
-6-Positie van de wagen
-7-Route-informatie: tijdens de routegeleiding ziet u verschillende informatie (bv. de aanstaande manoeuvre inclusief berekende afstand en naam van de weg). Bovendien wordt verkeersinformatie weergegeven of bijzondere reisdoelen op de actuele route.
-8-Op de weg waar u nu rijdt; bij stilstaande wagen wordt hier "offroad" weergegeven.
Bij ingeschakeld dradenkruis:
-9-Het dradenkruis: het dradenkruis via het MMI touch bedieningsvlak in de gewenste richting bewegen en een punt van de kaart als reisdoel overnemen of informatie over het gekozen punt laten weergeven.
-10-Snelheidsweergave1): weergave van de toegestane maximumsnelheid op autosnelwegen, snelwegen en provinciale wegen.
-11-Entertainmentlade*: weergave van de actieve mediabron link
-12-Extra informatie over het dradenkruispunt: als u het dradenkruis op een plaats op de kaart beweegt, wordt de beschikbare informatie over die actuele dradenkruispositie weergegeven. Draai-drukknop indrukken om de reisdetails op te vragen of de routegeleiding te starten. Bij uitgeschakeld dradenkruis wordt de weg waar u nu rijdt weergegeven.
-13-Kaartinhoud (bijzondere reisdoelen, favorieten). Als er meerdere bijzondere reisdoelen in de directe omgeving zijn, worden de symbolen gestapeld op de kaart weergegeven.
Kaartinstellingen onder snelkeuzetoetsen opslaan
U kunt de actuele kaartinstellingen onder de snelkeuzetoetsen opslaan link.
  • De toets NAV/MAP zo vaak indrukken, dat de kaart wordt weergegeven.
  • Gedurende enkele seconden op de gewenste snelkeuzetoets drukken. De actueel gekozen kaartinstellingen, bv. kaartinhoud en extra kaartinfo worden onder de overeenkomstige snelkeuzetoets opgeslagen.
Let op
Afhankelijk van de ingestelde filevermijding link wordt bij de routeberekening al rekening gehouden met de verkeersbelasting voor het traject.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.